Aktualności

W zakładce Inwestycje publikujemy mapki koncepcji węzła Naramowicka/Lechicka przygotowane przez miejską spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie (PIM)


6 grudnia 2017r. odbyło się spotkanie Wydziału Oświaty z przedstawicielami Rad Osiedli: Naramowice, Umultowo, Morasko-Radojewo, dyrektorami szkół naramowickich i piątkowskich. Spotkanie dotyczyło zmian obwodów w związku z planowaym na przyszły rok szkolny
otwarciem nowego zospołu szkolno przedszkolnego na Umultowie. Największe zmiany w obwodach szkolnych nastąpią dla szkoł SP60 i SP15. Obwód nowej szkoły umultowskiej obejmować będzie cały teren za torami kolejowymi do połnocnej granicy miasta Poznania. 
Obwody i rekrutacja dotyczy dzieci które idą po raz pierwszy do szkoły (klasy I), pozstałe dzieci mogą uczęszczać do obecnych szkół,  będzie istniała możliwość zmiany szkoły na nową Umultowską.  Wnioski o przyjęcie do tej szkoły będą mogły być składane do Wydziału Oświaty
na ul. Libelta prawdopodobnie w kwietniu 2018r. 
Szkoła budowana jest na 800 dzieci w rejonie ul. Umultowskiej i Ślazowej. Otwarcie planowane jest 1 września 2018r. W zespole mieścić się będzie przedszkole bez rejonizacji.

/MS/


27 listopada 2017r. odbyło się spotkanie przedstawiciieli rady Osiedla Naramowice i Umultowo z p. posłem Bartłomiejem Wróblewskim. Podczas spotkania omawiane były m.in. problemy komunikacyjne Naramowic i Umultowa oraz mozliwości dofinansowania z budżetu centralnego do budowy infrastuktury sportowej i placów zabaw.

/MS/


21 listopada 2017r. odbyły się kolejne konsultacje dot. zmiany obwodów szkół naramowickich a w szczególności kolejnego znacznego zmniejszenia obwodu szkoły podstawowej nr 60 (ul. Boranta)
w związku z plonowanym otwarciem nowej szkoły w Umultowie w rejonie ul. Umultowskiej i Zagajnikowej.
Wstępnie ustaloną z Radą Osiedla Umultowo i Wydziałem Oświaty granicą  północną obwodu SP60 będą tory kolejowe natomiast od południa miała być granica w okolicach ul. Bolka.
Podczas spotkania w dn. 21 listopada br. i braku zaproszenia dyrekcji SP60 i przedstawiciela szkoły do tych rozmów ustalono inny podział inny niż wcześniej wstępnie ustalony.
W tym spotkaniu uczestniczyli:
p. Jolanta Wachowiak-Zielińska dyr. ZSP nr 1 (SP35), p. Anna Wachowska Przewodnicząca Zarządu Osiedla Naramowice, Elżbieta Skrzypczyńska Rada Osiedla Naramowice, Paweł Nowak przewodniczący Rady Osiedla Naramowice.
Propozycja obwodów SP60 SP35

Poniżej propozycja obwodów przekazana do Wydziału Oświaty po ustaleniach z dn. 21.11 br.
Oficjalnie zostanie przegłosowana i przyjęta na sesji Rady Miasta Poznania w styczniu 2018r.
 Propozycja obwodów SP60 SP35 wersja z dnia21.11.2018

/MS/

 


12 października 2017r. w Zespole Szkolno-PrzedszkolnymPrezydent Poznania Pan Jacek Jaśkowiak spotkał się z mieszkańcami osiedla Naramowice.
Pierwszą godzinę prezydent poświęcił na spotkanie z Radą Osiedla, kolejne na spotkanie z mieszkańcami.
Tematów poruszonych przez mieszkańców było bardzo dużo, większość dotyczyła pytań o infrastukturę, budowę tramwaju na Naramowice, wywłaszczenia domów, nowe chodniki, oświetlenie.
Prezydent zapewniał o swojej trosce i współczuciu, oraz o tym, że wszystkie zgłoszone przez mieszkańców kwestie będą rozpatrywane.

/MS/


18 maja 2017r. w Szkole Podstawowej nr 60 na ul. Boranta 2 Prezydent Poznania Pan Jacek Jaśkowiak spotkał się z mieszkańcami osiedla Morasko - Radojewo.

Pierwsze dwie godziny poświęcone były na spotkanie z wszystkimi zgromadzonymi, a następnie odbyły się indywidualnie spotkania z prezydentem.

 


24 luty 2017r.
Poniżej mapki z obwodami szkół podstawowych na Naramowicach:

 

 

Liczka dzieci mieszkających w poszczególnych obwodach szkół naramowickich:

Szkoła Podstawowa SP35 SP48 SP60
Rok urodzenia dziecka
2017 16 3 10
2016 226 33 130
2015 193 20 101
2014 165 30 120
2013 202 27 102
2012 181 24 124
2011 167 25 123
2010 145 33 133
2009 140 35 152
2008 132 26 156
2007 120 28 132
2006 120 24 130
2005 93 31 125
2004 174 63 229
2003 254 90 337
Wszystkie roczniki 2003-2017 2061 398 1750

20 luty 2017r.

Wydział Oświaty przekazał informację o okolicznych gimnazjach przekształconych
w szkoły podstawowe:

Gimnazjum
nr

zespół

Adres

Nr nowej SP przekształconej
z gimnazjum

REKOMENDACJA ZESPOŁU

OBWÓD

12

os. St. Batorego 101

67

przekształcenie w SP z klasami dwujezycznymi (j. ang.),

zmian obwodu SP 34

23

os. Jagiellońskie 128

2

przekształcenie w SP

zmian obwodu SP 19, 20, 18, 51

26

ZSO nr 4

os. Czecha 59

47

przekształcenie w SP z oddzialami dwujęzycznymi (j. hiszpański)

zmian obwodu SP 6

33

ZSG-L

ul. Wyspiańskiego 27

33

przekształcenie gim w SP z klasami sportowymi i dwujęzycznymi

zmian obwodu SP 26,71

54 z oddz. sportowymi

ul. Newtona 2

72

przekształcenie w SP z oddziałami sportowymi

zmian obwodu SP 7

56

ul. Promyk 4

91

przekształcenie w SP z oddziałami dwujezycznymi (j.niem)

zmian obwodu SP 88 i 70

61

ul. Słowackiego 58/60

92

przekształcenie w SP z oddziałami przysposabiającymi do pracy

zmian obwodu SP 36

63

ul. Drzymały 4/6

73

przekształcenie w SP z oddziałami dwujęzycznymi (j. francuski)

zmian obwodu SP 89, 23, 27


26 stycznia 2016. odbyło się spotkanie Rady Osiedla Naramowice z w-ce prezydentem Poznania Panem Mariuszem Wiśniewskim w sprawie rozbudowy szkół naramowickich, w szczególności SP48
i SP60. Przekazaliśmy petycję rodziców dot. rozbudowy SP60.
Prezydent przekazał informację że m. Poznań ma w planach rozbudowę SP60 i SP48 w ramach programow unijnych. Zgłoszenie projektu nastąpi w połowie roku, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie 2016/17. Dodatkowo udało się Radzie Osiedla przekonać miasto do ewentualnych drobnych inwestycji, m.in. w SP60 modernizacji pomieszczeń m.in. garażu na pomieszczenie świetlicy dla dzieci,a w SP48 wymiany podłogi w świetlicy.


W niedzielę 24 stycznia 2016 przez Naramowice przejechał pociąg retro KOZIOŁEK.
DSC00382min

kolejny taki przejazd odbędzie się 2 maja 2016r.

Dla grup zorganizowanych w maju i czerwcu odbywaja się wyjazdy HELENA ze zwiedzaniem Parowozowni Wolsztyn oraz Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach.


17 Listopada br. na XX sesji Rady Miasta głosowany nowy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Naramowic w rejonie ulic: Rubież i Sielawy oraz linii kolejowej relacji Zieleniec-Kiekrz w Poznaniu.
Zarząd Rady Osiedla Naramowice odczytał swoje stanowisko do projektu planu.
Niestety wszystkie ze 109 uwag zgłoszonych przez RO oraz stowarzyszenia działające na terenie Naramowic nie zostały uwzględnione. Przyjęty został plan intensyfikujący zabudowę w tym rejonie, likwidujący tereny zielone i miejsca na cele kulturalne.
Uwagi do tego planu zgłoszone w uchwale nr 3 z dnia 9.4.2015r. Rady Osiedla Naramowice dostępne tutaj ...
Stanowisko Zarządu Osiedla dostępne jest tutaj ...

Zarząd Osiedla m.in. kwestionuje nieprawidłowości założeniowe wyliczonych wariantów Prognozy Finansowej

Niestety plan został przegłosowany większością głosów Radnych miejskich w tym radnych z naszego terenu.
Protokół z głosowania dostępny jest tutaj ...
Mapka zagospodarowania tego terenu po uchwaleniu w dniu. 17.11.2015 przez RM dostępna jest tutaj ... 
Informacyjnie stary plan uchwalony w 2004r. wg prognoz MPU przewidywał zamieszkanie na tym terenie około 20 tys. osób, nowy uchwalony 17 listopada prognozowany jest na około 25-30 tys. osób.

/MS/13 listopada 2015r. odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Przestrzennej Rady Miasta Poznania w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Naramowic w rejonie ulic: Rubież i Sielawy
oraz linii kolejowej relacji Zieleniec-Kiekrz w Poznaniu.
Zmienia on zapisy dwóch obowiązujących planów – niewątpliwie na niekorzyść obecnych i przyszłych mieszkańców Naramowice. A na korzyść inwestorów. Niestety, pomiędzy potrzebami jednych i drugich nie znaleziono równowagi, likwidując m.in. obszary pod kulturę czy zieleń.
Spośród wszystkich 109 uwag zgłoszonych przez Radę Osiedla Naramowice, Stowarzyszenia dla Naramowic oraz Edukacja dla Naramowic i innych organizacji społecznych wszystkie z tych uwag zostały odrzucone.

Przyjęty przez komisję plan jest po myśli inwestorów.


W sobotę 24 października br. około godz. 12:25 przez Naramowice

Ol49 NaStacjiNaramowice
przejechał pociąg Retro Koziołek z wolsztyńskim parowozem !

Następny przejazd pociągu retro KOZIOŁEK odbędzie się 5 grudnia,
będzie to przejazd Mikołajkowy z atrakcjami dla dzieci !


Już w niedzielę wybory do Sejmu i Senatu

Lista lokali wyborczych dostępna tutaj ...

Lista kandydatów do SEJMU z okręgu poznańskiego ...

Lista kandydatów do SENATU z okręgu poznańskiego ...

 


Od 1 do 13 października głosowaliśmy na projekty Budżetu Obywatelskiego !

https://budzet.um.poznan.pl/

 

9 projektów na łączną kwotę 3 816 000 zł złożyli do budżetu obywatelskiego mieszkańcy Naramowic.

- Nr 24, Budowa ulicy Rubież
https://budzet.um.poznan.pl/d/74
Opis projektu:
Ulica Rubież jest jedną z najważniejszych ulic Naramowic, będącą ważną alternatywą dla wiecznie zakorkowanej ul. Naramowickiej. Obecnie jest ona na odcinku od ronda do ul. Juranda piaszczystą, polną drogą. Obsługuje ruch nie tylko z Naramowic, ale także z Umultowa. Mieszczą się przy niej tak ważne instytucje jak Poznański Park Naukowo-Technologiczny, Technikum Ogrodnicze, czy Przedszkole „Parkowe Skrzaty”. Mimo licznych wniosków mieszkańców miasto wciąż nie zajęło się tą sprawą. W związku z powyższym proponuję się położyć dywanik asfaltowy (taki jak na ul. Jasna Rola) z progami spowalniającymi i szykanami.

Wartość projektu: 1 510 000 zł

- Nr 104, Ulica Kwitnącej Wiśni (Łużycka)
https://budzet.um.poznan.pl/d/558
Opis projektu:
Projekt zakłada utworzenie alei drzew (wiśnia ozdobna) wzdłuż ulicy Łużyckiej na jej środkowym odcinku po stronie os. Łokietka oraz ustawienie ławek z oparciami i koszy na śmieci.

Wartość projektu: 49 000 zł

- Nr 111, Oświetlenie solarne ul. Jasna Rola
https://budzet.um.poznan.pl/d/548
Opis projektu:
Na odcinku ok 1 km brakuje oświetlenia ulicznego. Oświetlona jest jedynie początkowa część ulicy od ul. Naramowickiej i część za cmentarzem. Odcinek najbardziej uczęszczany jest nieoświetlony. Korzystają z niego uczniowie i rodzice idący do SP 35, oraz mieszkańcy terenów zza ul. Jasna Rola korzystający z infrastruktury osiedla Łokietka. Oświetlenie jest bardzo potrzebne szczególnie w okresie jesienno-zimowym kiedy nie widać pieszych na ulicy, która jest pieszo-jezdnią.

Wartość projektu: 500 000 zł

- Nr 113, Biegi przy Żurawińcu
https://budzet.um.poznan.pl/d/458
Opis projektu:
Propozycja zakłada przygotowanie projektu oraz budowę chodnika wzdłuż ul. Umultowskiej oraz wzdłuż ul. Łużyckiej do os. Wł. Łokietka. Aby uprzyjemnić spacer konieczna będzie instalacja kilku ławek i koszy na śmieci - a wszystko to w sąsiedztwie wyjątkowych zielonych płuc Naramowic i Piątkowa - Lasku Piątkowskiego i rezerwatu Żurawiniec. Warto także połączyć ten chodnik z istniejącą infrastrukturą przy ul. Dzięgielowej raz przejściem dla pieszych przy os. Batorego.

Wartość projektu: 427 000 zł

- Nr 119, Rozbudowa szkoły (SP 48)
https://budzet.um.poznan.pl/d/174
Opis projektu:
Dotyczy inwestycji polegającej na rozbudowie i częściowej przebudowie Szkoły Podstawowej nr 48 z oddziałami integracyjnymi im. O. Franka. Wiceprezydent M. Wiśniewski w dniu 29 maja otrzymał wstępny projekt rozbudowy wraz z kosztorysem. Szkoła posiada oddziały integracyjne. a w nich 30 uczniów niepełnosprawnych(z przewagą niepełnosprawności ruchowej)Powierzchnia dydaktyczna szkoły to 776 metrów kwadratowych , a liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016 280 uczniów. Powierzchnia dydaktyczna przypadająca na jedno dziecko to 1,6 metra kw. na dziecko.

Wartość projektu: 500 000 zł

- Nr 122, Park rekreacyjno-sportowy „Przy Żurawińcu”
https://budzet.um.poznan.pl/d/538
Opis projektu:
Projekt zakłada utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w zieleni z elementami małej infrastruktury: ławkami, koszami na śmieci i ścieżkami. W jego skład wchodziłby plac zabaw dla dzieci położony przy ulicy Jasna Rola (planowana powierzchnia 30x20 metrów, około 600 mkw.) w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych, w tym samym obszarze boisko wielofunkcyjne do siatkówki, badmintona i koszykówki (wymiary 28x15 metrów, pow. 420 mkw.), następnie siłownia na świeżym powietrzu (około 600 mkw.) zlokalizowana przy ścieżce łączącej os. Łokietka z Laskiem Piątkowskim, okalającym rezerwat „Żurawiniec”, a z drugiej strony ścieżki (od strony os. Łokietka) stoły do gry w ping ponga i stoliki do gry w szachy oraz warcaby.

Wartość projektu: 500 000 zł

- Nr 123, Naramowicki park (na os. Łokietka)
https://budzet.um.poznan.pl/d/88
Opis projektu:
Obecnie teren ten jest nieużytkiem gdzie ludzie dokarmiają gołębie. Jest kilka ławek, z których korzystają mieszkańcy. Należy na tym terenie stworzyć miejsce do odpoczynku i rekreacji. Plac zabaw dla dzieci jest niedaleko więc miejsce to powinno wtopić się krajobraz- ławki, drzewa, niewielkie nasadzenia, stolik do szachów, tenisa stołowego.

Wartość projektu: 120 000 zł

- Nr 126, Targ z lokalną żywnością na północy Poznania
https://budzet.um.poznan.pl/d/462
Opis projektu:
Przygotowanie projektu tymczasowej nawierzchni i składanych straganów w pasie pozostawionym pod Nową Naramowicką, przy os. Władysława Łokietka. Straganów ustawiano by w sobotni poranek 20. Wystawiać mogliby się na nich lokalni producenci z Poznania i okolic, np. mleczarnie, piekarnie. Koszt wystawienia wynosiłby np. 200 zł od straganu.

Wartość projektu: 100 000 zł


- Nr 135, Budowa nowych chodników w Północnym Poznaniu - ul. Boranta
https://budzet.um.poznan.pl/d/66
Opis projektu:
Celem projektu jest budowa nowych chodników w północnym Poznaniu. Obszar ten pod względem infrastruktury drogowej jest niedoinwestowany i wymaga znacznych nakładów, które wykraczają poza możliwości Rady Osiedla Naramowice. W celu poprawienia tego stanu, w pierwszej kolejności proponuje się przebudować chodnik na ul. Boranta (odcinek Naramowicka-Rubież), uporządkować miejsca parkingowe, a także nasadzić zieleń gdzie jest to możliwe. Przy ul. Boranta mieści się SP nr 60, przystanki autobusowe, firmy i liczne domy oraz nowe osiedle mieszkaniowe. Niestety na tej ulicy nie ma porządnych chodników, które obsługiwałyby cały ruch pieszy.

Wartość projektu: 110 000 zł


Zapraszamy do głosowania. Im więcej głosów oddanych na projekty naramowickie, tym większa szansa na pozyskanie pieniędzy na ich realizację!

 


19 września br. w szkole na os. Wł. Łokietka odbył się Festyn naramowicki

festyn 21 9 2015


8-9-2015r.
VIII Sesja Rady Osiedla Naramowice
1. Podjeliśmy uchwały w sprawach:
- listy zadań remontowych w placówkach oświatowych w 2016r.
- wniosku do Prezydenta m. Poznania o nagrodę dla dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na os. Wł. Łokietka
- zaopiniowania regulaminów parków i zieleńców,
- zaopiniowania przebudowy wyjazdu z ul. Błażeja do ul. Naramowickiej, wybraliśmy wariant z chodnikiem po stronie
północnej z przesunieciem osi drogi w kierunku południowym (pomysł ten przekazaliśmy do ZDM w lipcu br.)
- wniosku do Rady Miasta o zbezpieczenie środków na przebudowę ul. Boranta - chodnik i miejsca parkingowe,
- nowobudującego się placu zabaw przy ul. Jasna Rola.
2. Rozdysponowania pozostałych kwot z zadań ZDM na rok 2015 (pozostało z: dokumantacji na remont ul. Mołdawskiej,
skrzyżowania Tyrwacka/Łużycka, przebudowa ul. Jasna Rola). Kwotę w wysokości około 100tyś. zł przeznaczyliśmy
na wykonanie dywanika asfaltowego od pętli autobusoweja (ul. Łużycka) w kierunku ul. Tyrwackiej.
2. Objeliśmy partonatem projekt "Uniwersytet osiedlowy na Naramowicach", który zakłada przeprowadzenie od października
     do maja bezpłatnych wykładów, warsztatów i pokazów dla mieszkańców Naramowic. 
     Będzie to element obchodów 650 lecia istnienia Naramowic.
3. Wskazalismy przedstawicieli Rady do:
- do prac w Zespole ds. związywania problemów lokalowych mieszkańców okolic ul. Sarmackiej
- komisji odbioru robót w zakresie zadań zlecanych i finansowanych przez miasto
4. Upoważniliśmy Zarząd Osiedla do wydawania opinii oraz zgłaszania propozycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej
5. Podtrzymaliśmy swój udział w Porozumieniu Osiedli m. Poznania.

5 września br. na terenie Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego odbył się kolejny Pikinik z Wyobraźnią, podczas którego otwarte zostało Laboratorium Wyobrazni. Dzieci wraz z rodzicami skorzystać mogli z warsztatów naukowych, pokazów najnowszych technologii, zajęć plastycznych czy sportowych oraz oczywiście - atrakcji w Laboratorium Wyobraźni.


 
8-8-2015r.
Rada Osiedla Naramowice

1. Jest już odebrany do użytku nowy chodnik przy Naramowickiej. Będą jeszcze drobne poprawki,
2. W wakacje odbyły się półkolonie w naramowckich szkołach współfinansowane ze środków Rady,
2. Powstaje częściowo nowy plac zabaw przy Jasnej Roli / Bolka dzięki współpracy z jednym z inwestorów.
4. Prezydent utworzył zespół ds. Sarmackiej, także z udziałem przedstawicieli rady.
5. pojawiły się nowe ławki.
6. Kończą się lub już się skończyły liczne remonty w przedszkolach i szkołach ze środków rady oraz powierzonych.
7. Piękniejsza staje się Tyrwacka przy Łużyckiej - pojawiły się ławka, nowy chodnik a wkrótce przybędzie zieleń.

19 września wielki Festyn Rady Osiedla Naramowice.
Przygotowywany jest wspólnie z naszymi szkołami.


 26-8-2015r.

Przedstawiciele Rady Osiedla spotkali się z Dyrektorem Wydziału Oswiaty.

Tematami przewodnimi były sprawy rozbudowy szkół SP48 i SP60 oraz budowy gimnazjum.

Wydział Oswiaty po naszych usilnych straniach u Prezydenta oraz  naszych petycjach, wprowadził
do swych planów te dwie rozbudowy oraz zdecydował o lokalizacji przyszłego gimnazjum na terenie Naramowic |(najprawdopodobniej na terenie szkoły SP60), a nie na terenie Umultowa.


1-7-2015r.

Radni z Naramowic chcą, by w ich dzielnicy powstało targowisko. Handlowy ryneczek miałby powstać na jednej z miejskich działek obok przyszłej linii tramwajowej.

Cały tekst:

22-7-2015r.
Rada Osiedla w dn. 22-7-2015r. podjęja kilka decyzji:
1. Przebudowa ul. Morawskiej na którą złożyliśmy do miasta wniosek grantowy (w tym roku dzięki tym środkom budowaliśmy chodnik na Naramowickiej) ma zostać podzielona na 2 etapy ze względu na wzrost planowanych kosztów wg ZDM.
2. Część pozostałych w tym roku środków przeznaczyliśmy na projekt chodnika w Boranta a część na tereny przy Żurawińcu
3. Zaopiniowaliśmy też pozytywnie wszystkie propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego z terenu Naramowic.
4. Zwróciliśmy się o przekazanie przez WGN na rzecz ZZM działki za Netto - z myślą o stworzeniu tam zielonej przestrzeni z ławkami i koszami.
5. Podjęliśmy też wspomnianą poniżej uchwałę z prośbą o środki na przebudowę ul. Drewlańskiej z myślą o pieszych.

 


 

18 czerwca w czwartek o godz. 19:00 z inicjatywy Rady Osiedla Naramowice w Zespole Szkolno Przedszkolnym
na Os. W. Łokietka odbyło się spotkanie z Prezydentem m. Poznania Panem Jackiem Jaśkowiakiem.

Rada Osiedla przedstawiła najbardziej nurtujące naramowiczan problemy. Kolejno omawiane były propozycje rozbudowy szkół SP48 i SP60oraz budowy Gimnazjum na Naramowicach. Przedstawiona została petycja rodziców uczniów SP60 o rozbudowę szkoły.
Dyrekcja SP48 przedstawiła wstępny projekt rozbudowy SP48. Rada Osiedla przedstawiła mozliwości rozbudowy tych szkół z funduszy europejskich. Prezydent zdeklarował szybkie zajęcie się problemem. Kolejnym gorącym termatem było sprawa wykupu działek w rejonie ul. Sarmackiej - powstanie zespół który ma wypracować rozwiązania. Pytania mieszkańców dotyczyły budowy nowonaramowickiej, braku gimnazjum, brakiem placów zabaw.
Prezydent po raz kolejny zapewnił że sprawy te są dla niego ważne, postara się aby tramwaj i nowonaramowicka powstały za jego kadencji.
Zdeklarował się na szybsze uchwalenie miejscowych planów zagospodarowań terenu.

Prez.Jaskowiak

 

/ms/


 19 czerwca około godz. 16:30 przez Naramowice przejechał pociąg retro KOZIOŁEK z wolsztyńskim parowozem Ol49
i zabytkowymi wagonami z początku XXw. Celem przejazdu którego organizatorem był Instytut Rozwoju i Promocji Kolei ze swym produktem www.TurKol.pl, organizatora pociągów turystycznych po całej Polsce, jest propagacja komunikacji szynowej.
Tym przejazdem chcieliśmy zwrócić uwagę na alternatywne rozwiązania komunikacyjne oraz unaocznić jak sprawnie można przejechać pomiędzy oddalonymi częściami miasta, w tym pętlą PST na Piątkowie, Naramowicami, Koziegłowami, Antoninkiem, Franowem.
Przejazd parowozu dodatkowo ma uatrakcyjnił to wydarzenie i  będzie to też atrakcją dla nas mieszkańców Naramowic.
Parowóz Ol49-69 jest jednym z ostatnich czynnych parowozów w Polsce ze słynnej parowozowni Wolszyn, ostatniej
czynnej parowozowni w Europie i jednej z ostatnich na świecie.

Koziolek Naramowicka
przejazd kolejowy ul. Naramowicka                                                      

Ol49 NaStacjiNaramowice

Na Obwodnicy towarowej, która oddziela Naramowice od Umultowa wybudowany jest ciekawy obiekt inżynieryjny, estakada o długości około 800m nad doliną Warty, z której rozpościera się przepiękna panorama na Poznań, Czerwonak, Koziegłowy oraz Winogrady i  Naramowice.

Ostatnio pojawił się pomysł wykorzystania tej obwodnicy do wznowienia ruchu pasażerskiego w ramach kolei aglomeracyjnych. Koleje takie mają:
Trójmiasto, Warszawa, Śląsk, Kraków, nie mówiąc już o bardzo rozbudowanych kolejach S-Bahn w Niemczech. Na zaawansowanym poziomie są  prace nad utworzeniem kolei miejskiej we Wrocławiu. Być może kiedyś włodarze naszego miasta podchwycą ten pomysł.
Na jesień planowany jest w ramach tej samej akcji przejazd nowoczesnego szynobusu, roboczo nazwanego Naramowice-Express.
Będziemy dązyć do zaproszenia władz miasta na ten przejazd, niech się przekonają że są jeszcze inne alternatywy komunikacyjne.

/ms/