Astronomia

20-9-2018r.

Niebo w ostatnich dniach września i na początku października.

W ostatnich dniach września ponownie rozpoczynają się dobre warunki do obserwacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej – ISS. Stacja wybudowana została przy współudziale wielu krajów: USA, Rosji, Kanady, Japonii, Brazylii, Belgi, Dani, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Włoch. Składa się obecnie z 16 głównych modułów, umożliwia jednoczesne przebywanie sześciu członków stałej załogi. Pierwsze moduły stacji zostały wyniesione na orbitę i połączone ze sobą w 1998r. Stacja porusza się ze średnią prędkością około 27,7 tys. km/h (7,7 km/s) i okrąża ziemię co około 93 min.
Stacja jest na tyle duża, a jej moduły baterii słonecznych odbiją tyle światła słonecznego, że jest widoczna
z Ziemi jako jasny obiekt poruszający się po niebie, najlepiej widoczny przed wschodem lub po zachodzie słońca, wtedy stacja – ze względu na jej wysokość nad powierzchnia ziemi, około 413km, jest jeszcze oświetlona promieniami słonecznymi, a na powierzchni ziemi mamy już półmrok lub mrok.
Dodatkowo aby była widoczna w tych warunkach musi przelatywać nad obserwatorem – powyżej horyzontu, co jest wypadkową jej orbity i ruchu obrotowego Ziemi. Dla obserwatora na ziemi (mieszkańca Naramowic) pojawia się na niebie zachodnim i zmierza w kierunku nieba wschodniego.

Tabelka datami i godzinami jej widoczności na Naramowicach:

Data

Godz.

29-9-2018r.

19:12 do 19:18

29-9-2018r.

20:47 do 20:51

30-9-2018r.

19:56 do 20:01

1-10-2018r.

19:04 do 19:10

1-10-2018r.

20:41 do 20:43

2-10-2018r.

19:49 do 19:53

3-10-2018r.

18:57 do 19:03

3-10-2018r.

20:33 do 20:36

4-10-2018r.

19:41 do 19:46

5-10-2018r.

18:49 do 18:55

5-10-2018r.

20:26 do 20:28

6-10-2018r.

19:33 do 19:39

7-10-2018r.

18:41 do 18:48

8-10-2018r.

19:26 do 19:30

9-10-2018r.

18:34 do 18:39

8-11-2018r.

7:00 do 7:05

iss 2018 09 29 g1912 iss 2018 09 29 g2047

                   Zobrazowanie stacji na tle nieboskłonu w dniu 29 września br.

Tabelka z wydarzeniami astronomicznymi końca września i października

23.09.2018 - godz. 01:54

Astronomiczna jesień

25.09.2018 - godz. 02:52

Faza Księżyca - pełnia

02.10.2018 - godz. 09:45

Faza Księżyca - ostatnia kwadra

08.10.2018

Maksimum meteorów z roju Drakonidów (ZHR:

09.10.2018 - godz. 03:47

Faza Księżyca - nów

11.10.2018 - godz. 23:12

Koniunkcja Księżyc i Jowiszw odległości - 3°57`

15.10.2018 - godz. 02:40

Koniunkcja Księżyc i Saturn odległości - 1°48`

16.10.2018 - godz. 18:01

Faza Księżyca - 1 kwadra

21.10.2018

Maksimum meteorów z roju Orionidów (ZHR: 30)

24.10.2018 - godz. 00:47

Uran w opozycji

24.10.2018 - godz. 16:45

Faza Księżyca - pełnia

31.10.2018 - godz. 16:40

Faza Księżyca - ostatnia kwadra

Na koniec września i z początkiem października widoczne są planety Mars, Saturn oraz Jowisz. Znajdują się na południowym niebie, nisko nad horyzontem. Mars widoczny jest jako lekko czerwony punkt prawie na kierunku południowym, na prawo od niego Saturn oraz dalej Jowisz (na południowym zachodzie - lecz widoczny krótko po zachodzie słońca).

Niebo Pld 29 9 2018

Widok nieba południowego w dniu 30 września o godz. 20:00


18-5-2018r.
W najbliższych dniach tj. od 21 maja 2018r. rozpoczną się doskonałe warunki do obserwacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej - ISS.
Stacja widoczna jest gołym okiem, jako bardzo jasny punkt, szybko poruszający na niebie,
z nieboskłonu zachodniego na wschódni.  Czas i miejsce pokazania się na tle nieboskłonu jest wypadkową jej ruchu orbitalnego i obrotu Ziemi. Można ją obserwować do końca maja  po zachodzie słońca o godzinach wykazanych w tabeli oraz wg rysunków poniżej:

data Początek Koniec
21-5-2018 22:18 22:24
21-5-2018 23:54 00:01
22-5-2018 23:01 23:09
23-5-2018 22:10 22:17
23-5-2018 23:46 23:53
24-5-2018 21:17 21:24
24-5-2018 22:54 23:01
25-5-2018 22:01 22:08
26-5-2018 21:09 21:16
26-5-2018 22:46 22:52
27-5-2018 00:22 00:26
27-5-2018 21:54 22:00
27-5-2018 23:30 23:35
28-5-2018 21:02 21:08
28-5-2018 22:38 22:44
29-5-2018 21:46 21:52
29-5-2018 23:22 23:27
30-5-2018 22:30 22:36
31-5-2018 21:38 21:45

   

 


11-5-2018r.
W dniu 11 maja 2018r. o godz. 21:00 w SP60
odbyło się pierwsze spotkanie miłośników atronnomi związanych z Szkołą.
Mimo niepewnej pogody w godzinach popołudniowych podczas obserwacji mieliśmy dużo szczęscia,
po godz 20-tej chmury z nieba południowego i zachodniego zniknęły i odsłoniły najaśniejsze obiekty wieczornego nieba.
Planowaliśmy obserwację dwóch ciał niebieskich:  Jowisza i Wenus.
Jowisz widoczy jest w tych dniach w godzinach wieczornych na południowo-wschodnim niebie nisko nad horyzontem,
Wenus natomiast widoczna jest po zachodzie słońca na niebie zachodnim również nisko nad horyzontem.
Poniżej mapki przedstawiają ich położenie w dn. 11.5.2018r godz. 21:45.

Jowisz 20180511 g2145 Wenus 20180511 g2145

Obserwacje prowadziliśmy teleskopem typu Newtona ze zwierciadłem o średnicy 254mm.

Jowisz w tych dniach jest najbliżej Ziemi około 4,4 jednostki astronomicznej czyli około 650 mln km.
Jowisz jest piątą plenetą od Słońca, jest planetą gazową.  Jego masa jest nieco mniejsza niż jedna tysięczna masy Słońca,
a zarazem dwa i pół razy większa niż łączna masa wszystkich innych planet w Układzie Słonecznym.
Jej objętość to około 1361 objętości Ziemi.
Wraz z Saturnem, tworzą grupę gazowych olbrzymów, nazywaną czasem również planetami jowiszowymi.


Zobaczyliśmy Jowisza z jego księżycami,
20180511 g2145 Jowisz max

oraz Wenus która spowita jest przez swą gęstą atmosferę.
Jest pokryta nieprzezroczystą warstwą dobrze odbijających światło chmur kwasu siarkowego, które nie pozwalają na obserwację jej powierzchni z kosmosu w świetle widzialnym. Ma najgęstszą atmosferę ze wszystkich planet skalistych
w Układzie Słonecznym, składającą się głównie z dwutlenku węgla.
Wenus odalona jest w tych dniach od Ziemi na około 1,4 jednostki astronomicznej czyli około 206 mln km.
Wenus jest drugą planetą od Słońca, jest planetą skalistą, jej objętość to około 0,86 objętości Ziemi.
Jest trzecim pod względem jasności ciałem niebieskim widocznym na niebie, po Słońcu i Księżycu.
Na niebie planeta jest widoczna tylko przez około trzy godziny przed wschodem Słońca nad wschodnim horyzontem
lub po zachodzie Słońca na zachodnim niebie. Nieodłączna towarzyszka wschodzącego i zachodzącego Słońca, nazywana jest także Gwiazdą Poranną, Zaranną, Porankową lub Jutrzenką.
20180511 g2145 Wenus max

 

Rzut Układu Słonecznego na dzień 11 maja br.
20180511 g2145 US

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8-8-2016r
Z dnia na dzień kończą się dobre warunki do obserwacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
Codziennie będzie widoczna coraz niżej na nieboskłonie.

ISS 2016 08 08 g2108

ISS 2016 08 09 g2015 ISS 2016 08 09 g2151

ISS 2016 08 10 g2058

ISS 2016 08 11 g2140

ISS 2016 08 12 g2052

 

2-8-2016

Tego roku zapowiada się duże widowisko spadających perseidów kiedy Ziemia przejdzie przez długi ogon zostawiony przez kometę Swifta-Tuttle’a.
Ekspert NASA w dziedzinie meteorów Bill Cooke przepowiada, że w ciągu godziny będzie widać  od 150 do 200 meteorów na godzinę, w poprzednich latach było ich około 80 na godzinę.
Ziemia przecina drogę komety Swifta-Tuttle’a od 17 lipca do 24 sierpnia, z najwyższa aktywność roju przypadnie 12 sierpnia.

Meteory pochodzą z konstelacji Perseusza, która pojawi się na wschodnim niebie około godziny 22.
 Najwięcej meteorów będzie widocznych po północy. Meteory mogą pojawić się na większym obszarze niebia,
ale będą wylatywać z Perseusza.
Perseidy2016

1-8-2016

Na początku sierpnia mamy doskonałe warunki do obserwacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS.
Stacja widoczna jest gołym okiem, jako bardzo jasny punkt szybko poruszający się na niebie z zachodu na wschód.
Można ją obserwować do połowy sierpnia br. po zachodzie słońca o godzinach wg rysunków poniżej:

ISS 2016 08 1 g2229

 

ISS 2016 08 2 g2139 ISS 2016 08 2 g2335

 

ISS 2016 08 3 g2225

ISS 2016 08 4 g2129 ISS 2016 08 4 g2306

 

31-12-2015

Na przełomie roku widoczny gołym okiem Arktur (na wschodnim niebie), spotka się z kometą C/2013 US10 (Catalina). Kometa jest bezproblemowo dostępna do obserwacji przez lornetkę na porannym niebie. Arktur jest jasną gwiazdą z konstelacji Wolarza. Jak zlokalizować Arktura? Trzeba spojrzeć na wschodnią stronę nieba. Gwiazda ta wscjodzi mniej więcej o północy, jedną-dwie godziny później powinna być już w dogodnej pozycji do obserwacji. W zidentyfikowaniu Arktura mogą pomóc Jowisz i Księżyc, także świecące wtedy po wschodniej stronie nieba. Trzeba patrzeć w lewo i nieco w dół od Jowisza i Księżyca. Alternatywnym sposobem jest przedłużenie w stronę horyzontu linii gwiazd dyszla Wielkiego Wozu.
Po zidentyfikowaniu Arktura wystarczy skierować lornetkę na jego okolice, aby dostrzec kometę. W kolejnych dniach kometa będzie przesuwać się po niebie i coraz bardziej oddalać od Arktura. Kometa C/2013 US10 (Catalina) została odkryta 31 października 2013 roku - w ramach przeglądu nieba Catalina Sky Survey - teleskopem o średnicy 68 cm.
Poniżej mapki z położeniem komety od 1 października 2015 do 1 marca 2016

C2013 US10 1

Poniżej mapka z położeniem Arktura i komety C/2013 US10 - Catalina w dniu 3 stycznia 2016r o godz. 5:00

Catalina 2016 1 3

i jej przebieg względem planet

Catalina orbit JPL Horizons ST

 Zacmienie w fazach

27-9-2015r.

W nocy z 27 na 28 września nastąpiła wyjątkowa pełnia. Księżyc był wtedy w tzw. perygeum, czyli w najmniejszej odległości od Ziemi. Dzięki temu tarcza obserwowana z Ziemi wydawała się znacznie większa i jaśniejsza niż zazwyczaj. To zjawisko popularnie określane jest Superksiężycem.

Tarcza przyjeła czerwonawy kolor. Ostatni raz takie zjawisko można było zobaczyć w Polsce 33 lata temu, a na kolejny raz trzeba będzie poczekać 18 lat.

Data Początek zaćmienia półcieniowego Początek zaćmienia częściowego Początek zaćmienia całkowitego Maksimum / rodzaj Koniec zaćmienia całkowitego Koniec zaćmienia częściowego Koniec zaćmienia półcieniowego
28-9-2015 0:10 1:07 2:11 2:47
całkowite
3:24 04:28 05:24
23-3-2016 9:37     11:47
półcieniowe- częściowe
    13:58
18-8-2016 09:25     09:43
półcieniowe- częściowe
    10:01

3-8-2015r.

Na początku sierpnia ponownie mamy dobre warunki do obserwacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
Stacja pojawia się na zachodnim niebie by po paru minutach zniknąć na niebie wschodnim
3 sierpnia o godz. 21:50 do 21:57 oraz 23:27 do 23:31
4 sierpnia o godz. 20:57 do 21:03 (słabo widoczne) oraz 22:34 do 22:40
5 sierpnia o godz. 21:42 do 21:47 oraz 23:18 do 23:22
6 sierpnia o godz. 22:25 do 22:30 oraz 00:01 do 00:03
7 sierpnia o godz 23:07 do 23:11
8 sierpnia 22:15 22:20
9 sierpnia 21:21 do 21:28 oraz 22:58 do 23:011-7-2015r.

1 lipca Wenus i Jowisz znalazły się zaledwie 20 minut kątowych od siebie. Kąt między planetami zwiększa się każdego dnia.
Jowisza i Wenus odnajdziemy około 40 minut po zachodzie Słońca stosunkowo nisko (10 stopni) ponad zachodnim horyzontem.
Jowisz jest jaśniejszy i poniżej Wenus. Takie zbliżenie (koniunkcja) zdarza się co kilkanaście lat.

1 7 2015 W
Minimalny kąt pomiędzy nimi wynosił (1 lipca) około 20 minut. Dobę później (w czwartek wieczorem) Jowisza i Wenus dzieli 50 minut kątowych, a po kolejnej dobie (w piątkowy wieczór) będzie to 65 minut. Dla porównania: średnica kątowa tarczy Księżyca to około 30 minut.
Zachęcamy do wieczornym obserwacji mimo, że najciekawszy moment  już za nami!


 

12-6-2015r.

Powoli kończą się dobre warunki do obserwacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. Stacja widoczna jest gołym okiem, jako bardzo jasny punkt szybko poruszający się na niebie z zachodu na wschód. W Polsce ponownie będzie można ją obserwować 19-7-2015 o godz. 3:55 (przed wschodem słońca)
20-7-2015 o godz. 4:36

W nocy z 12 na 13 czerwca br. ISS widoczna będzie:
ISS 2015 06 12 g2224

W nocy z 13 na 14 czerwca  widoczna będzie:

  ISS 2015 06 13 g2134

ISS 2015 06 14 g2214

11-6-2015r.
Widok nieba w dn. 11-6-2015. o godz. 23:30

Niebo 2015 06 11 g2330
                                                                                                    niebo południowe

NieboE 2015 06 11 g2330
                                                                                                    niebo zachodnie

NieboN 2015 06 11 g2330
                                                                                                         niebo północne

NieboW 2015 06 11 g2330

                                                                                                        niebo wschodnie


 

9-3-2015r.

20 marca br. obserwowaliśmy częściowe zaćmienie Słońca !

 Zjawisko to w Polsce obserwaliśmy po raz pierwszy od czterech lat.

Zaćmienie rozpoczeło się około godziny 9:47, a faza maksymalnego zakrycia Słońca  nastąpiła o 10:56,
koniec  o 12:07.
SE2015Mar20T (godziny podawane w animacji są wg czasu uniwersalnego)
Zjawisko najlepiej obserwować przez specjalne okulary lub maski do spawania elektrycznego,
ewentualnie przez płyty CD.
Obserwowanie Słońca gołym okiem grozi trwałymi uszkodzeniami wzroku. Przez okulary słoneczne spoglądać można najwyżej przez krótką chwilę.

Zaćmienie Słońca obserwujemy wtedy, gdy Księżyc całkowicie lub częściowo przesłania Słońce.

Kolejne częściowe zaćmienie widoczne w Polsce nastąpi 12 sierpnia 2026, a najbliższe całkowite zaćmienie w Polsce zobaczyć będzie można dopiero w 2075 roku.


Widok nieba południowego w dn. 15 marca br.

Niebo 2015 03 15 g21


 

8-3-2015r.

Po zachodzie wysoko na wschodnim niebie widać Jowisza, warunki obserwacyjne Jowisza powoli się pogarszają, co na razie objawia się głównie tym, że po zmierzchu planeta jest coraz wyżej nad widnokręgiem i zachodzi już wyraźnie przed wschodem Słońca.
Wieczorem, ale po zachodniej stronie nieba przez cały czas dostępne obserwacjom są 3 planety Układu Słonecznego: Wenus, Mars i Uran. Oczywiście z tej trójki planet najjaśniejsza jest Wenus, która jest najjaśniejsza i jest dostępna obserwacjom już w momencie zachodu Słońca, gdy znajduje się na wysokości ponad 25° na południowo-zachodnim nieboskłonie. Drugi w kolejności świeci Mars, natomiast Uran ma najmiejszą jasność i na jego obserwacje trzeba czekać, aż się zrobi dość ciemno, czyli co najmniej do 19-tej.


21-2-2015r.

Dobrze widoczne są wieczorem na zachodnim niebie planety Wenus i Mars oraz Jowisz na niebie południowo wschodnim.

niebo 2015 2 21 g1800

niebo 2015 2 21 g1800ES

Dobre są też warunki do oglądania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej-ISS. Widoczna jest na wieczornym niebie.

 Poniżej mapka z godzinami i miejscem na nieboskłonie w dniu 21 lutego br.

ISS 2015 02 21 g1751

----------------

9-1-2015r.

Za kilkanaście dni, 26 stycznia w odległości 1,2 milion km od Ziemi znajdzie się asteroida 2004 BL86.
Z kosmicznego punktu widzenia odległość taka może być uznana za krytycznie małą, znajdzie się tylko 3,1 razy dalej niż średnia odległość pomiędzy Ziemią i Księżycem. Z posiadanych informacji wynika, że średnica planetoidy to od 400 do 1000 metrów.
asteroida 2004 BL86 została odkryta 30 stycznia 2004 roku w ramach projektu Lincoln Near-Earth Asteroid Research.

--------------------------

7-1-2015r.

7 stycznia br. kometa Lovejoy C/2014 Q2 odkryta przez Terry'ego Lovejoy'a australijskiego astronoma przy wykorzystaniu amatorskiego teleskopu w drugiej połowie sierpnia 2014 roku. Za kilka dni znajdzie się w odległości około 70 milionów kilometrów od Ziemi, co uczyni ją bardzo dobrze widzialną nawet przy użyciu niewielkiego, czy nawet lornetki. 9 stycznia będzie miała maksimum swej jasności.
Poniżej miejsce położenia komety w dniu 9 stycznia 2015r. o godz. 23:00 na południowo-zachodnim niebie (azymut 225st) na wysokości około 30st.nad horyzontem.
Kometa LoveJoy
/ms/

9-12-2014r.

Przez kolejne kilka dni Księżyc będzie bardzo jasny, z każdym kolejnym dniem będzie go ubywało, pod koniec tygodnia przejdzie przez ostatnią kwadrę.
Po drodze Srebrny Glob minie planetę Jowisz, wokół której dużo się będzie działo w tym tygodniu. Przez całą noc będą promieniowały meteory z roju Geminidów. Ich maksimum przypada w nocy z 13 na 14 grudnia i tej nocy można spodziewać się nawet ponad 100 meteorów na godzinę, choć w ich obserwacjach będzie przeszkadzał blask Księżyca. Na niebie wieczornym można obserwować 3 planety: Marsa, Neptuna i Urana.

 niebo1-2014-12-09-g2210

niebo2-2014-12-09-g2210

niebo3-2014-12-09-g2210

niebo4-2014-12-09-g2210


17-11-2014r.

 W piątek 21 listopada Słońce osiągnie deklinację -20° i tym samym zacznie się dwumiesięczny okres najkrótszych dni i najdłuższych nocy na półkuli północnej, z kulminacją w dniu przesilenia zimowego 22 grudnia. W tym czasie Słońce zmieni swoją deklinację jedynie o 3,5 stopnia. Najbliższe noce będą prawie bezksiężycowe: Srebrny Glob zacznie tydzień w fazie wąskiego sierpa, aby w sobotę 22 listopada przejść przez nów, a dzień wcześniej minąć Merkurego. Na porannym niebie widoczny będzie także Jowisz, ale tę planetę można obserwować już dwie godziny przed północą. Zaś na niebie wieczornym poprawiają się warunki obserwacyjne Marsa i coraz krócej widoczne są planety Uran z Neptunem.


2-11-2014r.

W czwartek 6 listopada Księżyc przejdzie przez pełnię. Na porannym niebie wciąż widoczny jest Merkury, nad nim - Jowisz. Wieczorem można obserwować Marsa w gwiazdozbierze Strzelca.

Pierwszy tydzień listopada będzie zdominowany przez bardzo jasno świecący Księżyc, który w tym czasie odwiedzi gwiazdozbiory Ryb, Barana i Byka, a w czwartek 6 listopada, o godzinie 23:23 przejdzie przez pełnię. W związku z bliską pełnią będzie przebywał na niebie praktycznie przez całą noc.

Piątek, sobotę i niedzielę Księżyc spędzi w gwiazdozbiorze Byka i jego faza zacznie już spadać. W nocy 7 listopada faza naturalnego satelity Ziemi zmniejszy się do 99%, a będzie on się znajdował w zachodniej części Byka, około 9° na południe od Plejad. W sobotę 8 listopada faza księżycowej tarczy zmniejszy się do 96%. Tej nocy będzie on przebywał w środkowej części Byka, nieco na północ od Aldebarana.  Ostatniej nocy tego tygodnia Srebrny Glob będzie miał fazę 90% i będzie wędrował w okolicach południowego rogu Byka.

------

3-10-2014r.

Wieczorem można obserwować jeszcze planety Saturn i Uran oraz słabnącą kometę Jacquesa, natomiast w drugiej połowie nocy - planetę Jowisz, która wschodzi około 5 godzin przed Słońcem.

Na wieczornym niebie, nieco ponad godzinę po zmierzchu wyraźnie jest widoczny Księżyc. W następnych dniach faza Księżyca będzie rosła i będzie on coraz bardziej dominował najpierw na wieczornym, a później na nocnym niebie. Z trójki obiektów gwiazdowych najjaśniejszy jest Saturn, drugi w kolejności jest Mars, a najsłabszy Antares. Jednak poza Księżycem, który znajdował się na wysokości 10° i był łatwo dostrzegalny, wszystkie pozostałe ciała niebiańskie były trudne do dostrzeżenia na jasnym jeszcze niebie, ponieważ ich wysokość nad horyzontem nie przekraczała 7°.Widok nieba wschodniego 4 października 2014r. o godz. 22:04

Widok nieba zachodniego 4 października 2014r. o godz. 22:04


Widok nieba południowego 5 października 2014r. o godz. 5:30


----------------

28-9-2014

Warunki do oglądania Międzynarodowej Stacji Kosmicznej-ISS z dnia na dzień pogarszają się.
Widoczna jest na porannym niebie krótko przed wschodem słońca.

 Poniżej mapka z godzinami i miejscem na nieboskłonie w dniu 29 września br.

 

29 września pojawi się o godz. 5:26:34 na południowym zachodzie na wysokości około 20stopni nad horyzontem,
zniknie na południowym wschodzie o 5:30. Ze względu na niską wysokość nad horyzontem widoczna jest w terenie otwartym lub z wyższych budynków.

 --------------------

Widok nieba 24 września 2014r. o godz. 5:30

 

---------------

18-9-2014r.

Widok nieba 18 września 2014r. o godz. 5:30 w Polsce