Wybory-w-Naramowicach

Wybory do rady miasta wyniki z naramowickich komisji obwodowych

Województwo Powiat Gmina Kod terytorialny gminy Okręg nr Siedziba OKW (adres)
wielkopolskie     306401 103 Poznań Szkoła Podstawowa nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego, Poznań ul. Boranta 2, 61-608 Poznań
Rozlicznie kart do głosowania
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1661
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1661
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1661
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Komisja otrzymała kart do głosowania 1340
3 Nie wykorzystano kart do głosowania 614
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) 726
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 726
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
7a Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
7e Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 726
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
10 Liczba kart ważnych 726
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 44
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) 682

Kandydaci

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 15
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Zdzisław Kazimierz GUDERSKI 1 4
2 Tomasz Mieczysław KLEMENCZAK 1 2
3 Elżbieta ZBORAŁA 1 2
4 Bartosz Łukasz ZIELONACKI 1 2
5 Lucyna KUBIAK 1 4
6 Katarzyna MAŃCZAK 1 1
Razem 15
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 116
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Adam PAWLIK 3 28
2 Michał GRZEŚ 3 31
3 Adam SZABELSKI 3 21
4 Elżbieta LESZCZYŃSKA 3 10
5 Rafał Wiktor CHRÓST 3 2
6 Barbara Kazimiera HAREMSKA 3 1
7 Gerard Piotr COFTA 3 11
8 Teresa Marianna MAJCHRZAK 3 2
9 Wojciech STRZELECKI 3 0
10 Weronika WALCZAK 3 4
11 Małgorzata Maria KOZŁOWSKA 3 2
12 Grażyna Maria MILEWSKA 3 4
Razem 116
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 205
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Marek Jan STERNALSKI 4 55
2 Monika Anna DANELSKA 4 31
3 Rafał RATAJCZAK 4 17
4 Małgorzata Beata MIKUSIŃSKA 4 18
5 Paweł MATUSZAK 4 42
6 Piotr Paweł GRODZKI 4 1
7 Małgorzata PAPRZYCKA 4 9
8 Ludwik Stefan TROIŃSKI 4 2
9 Estera Jolanta DRZEWIECKA-MAKOWSKA 4 11
10 Jakub Lech RÓŻAŃSKI 4 1
11 Maciej Bogusz CEGŁA 4 4
12 Ewa Barbara MIKOŁAJCZAK 4 14
Razem 205
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem 56
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Beata Kinga URBAŃSKA 6 33
2 Artur Piotr ANTCZAK 6 4
3 Andrzej Adam SPRINGER 6 5
4 Małgorzata NOWAK-KARLIŃSKA 6 2
5 Stanisław SCHUPKE 6 0
6 Patryk Piotr MARCINIAK 6 1
7 Magdalena Julia SZUMIŃSKA 6 6
8 Karolina Irena BOROWSKA 6 2
9 Tadeusz TOPOLEWSKI 6 2
10 Robert Paweł JASTRZĄBEK 6 0
11 Mariola BAUMA 6 1
12 Patryk PLUCIŃSKI 6 0
Razem 56
Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 38
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Krzysztof Piotr ILASZ 7 12
2 Krystian JARMUSZKIEWICZ 7 5
3 Patrycja SALAMANDRA 7 4
4 Wojciech Bernard JÓŹWIAK 7 0
5 Paweł Piotr ROSÓŁ 7 6
6 Anna Maria KURZYŃSKA-KOKORNIAK 7 2
7 Marcin PŁACZEK 7 4
8 Natalia ŁĘPECKA 7 4
9 Anna Maria BOROWCZYK-NOCOŃ 7 0
10 Paweł MEJER 7 0
11 Karol Stanisław GOŁDYSIAK 7 1
Razem 38
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Prawo do Miasta 27
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Krzysztof BARTOSIAK 16 11
2 Hanna GROBELNA 16 2
3 Ewa Małgorzata STANIEWSKA 16 5
4 Piotr KACZMAREK 16 4
5 Agnieszka Iwona ZAKRZEWSKA-MATUSZAK 16 0
6 Bartosz Jan ROZYNEK 16 0
7 Krzysztof Franciszek ULAS 16 2
8 Hanna Grażyna WITKOWSKA 16 0
9 Katarzyna Anna CZARNECKA 16 2
10 Joanna Teresa MARCINIAK 16 0
11 Robert Ryszard WARACZEWSKI 16 0
12 Grażyna Ewa JANKOWSKA-KNAFLEWSKA 16 1
Razem 27
Komitet Wyborczy Wyborców Lista Bogdana Grobelnego 3
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Wojciech Aleksander ROSADA 17 1
2 Krzysztof Tomasz SPANILY 17 0
3 Olga Jolanta MIKULSKA 17 1
4 Wojciech Jakub WARDEJN 17 0
5 Justyna PIOTROWSKA 17 0
6 Anna Maria KŁOBUCHOWSKA 17 1
7 Karol Krzysztof ROSZAK 17 0
8 Izabella Anna KONAT-WIĄCEK 17 0
Razem 3
Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska 50
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Joanna Dorota FRANKIEWICZ 18 24
2 Andrzej Marian BIELERZEWSKI 18 3
3 Wojciech Adam CHUDY 18 1
4 Rafał Jakub SOBCZAK 18 7
5 Jerzy Kazimierz SOCZKA 18 1
6 Bartosz Ryszard GROBELNY 18 7
7 Renata BUKIEWICZ 18 0
8 Jędrzej Stefan OKSZA-PŁACZKOWSKI 18 0
9 Joanna ELLMANN 18 0
10 Aleksandra Iga GÓRSKA 18 2
11 Adriana Anna GARCZYŃSKA-GUBAŁA 18 1
12 Bakyt OROZBAEV 18 4
Razem 50
Komitet Wyborczy Wyborców Anny Wachowskiej-Kucharskiej 172
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Anna Małgorzata WACHOWSKA-KUCHARSKA 19 119
2 Ryszard Wojciech MUSIELAK 19 4
3 Magdalena PRUS-GŁOWACKA 19 8
4 Grzegorz Klemens CWOJDZIŃSKI 19 1
5 Elżbieta SKRZYPCZYŃSKA 19 2
6 Alicja Anna KOZAK 19 34
7 Jolanta Maria DARUL 19 2
8 Krzysztof GUZY 19 0
9 Marzena DROŻDŻYŃSKA 19 0
10 Małgorzata Alicja BOROWA 19 0
11 Mariusz Tomasz COFTA 19 2
12 Przemysław MOSIĘŻNY 19 0
Razem 172
Województwo Powiat Gmina Kod terytorialny gminy Okręg nr Siedziba OKW (adres)
wielkopolskie     306401 104 Poznań Szkoła Podstawowa nr 60 im. Wojciecha Bogusławskiego, Poznań ul. Boranta 2, 61-608 Poznań
Rozlicznie kart do głosowania
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1607
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1607
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1607
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Komisja otrzymała kart do głosowania 1290
3 Nie wykorzystano kart do głosowania 524
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) 766
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 766
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
7a Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
7e Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 765
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
10 Liczba kart ważnych 765
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 31
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) 734

Kandydaci

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 27
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Zdzisław Kazimierz GUDERSKI 1 6
2 Tomasz Mieczysław KLEMENCZAK 1 9
3 Elżbieta ZBORAŁA 1 1
4 Bartosz Łukasz ZIELONACKI 1 6
5 Lucyna KUBIAK 1 1
6 Katarzyna MAŃCZAK 1 4
Razem 27
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 85
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Adam PAWLIK 3 15
2 Michał GRZEŚ 3 23
3 Adam SZABELSKI 3 31
4 Elżbieta LESZCZYŃSKA 3 3
5 Rafał Wiktor CHRÓST 3 2
6 Barbara Kazimiera HAREMSKA 3 0
7 Gerard Piotr COFTA 3 7
8 Teresa Marianna MAJCHRZAK 3 0
9 Wojciech STRZELECKI 3 1
10 Weronika WALCZAK 3 2
11 Małgorzata Maria KOZŁOWSKA 3 1
12 Grażyna Maria MILEWSKA 3 0
Razem 85
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 264
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Marek Jan STERNALSKI 4 83
2 Monika Anna DANELSKA 4 42
3 Rafał RATAJCZAK 4 14
4 Małgorzata Beata MIKUSIŃSKA 4 34
5 Paweł MATUSZAK 4 52
6 Piotr Paweł GRODZKI 4 3
7 Małgorzata PAPRZYCKA 4 8
8 Ludwik Stefan TROIŃSKI 4 1
9 Estera Jolanta DRZEWIECKA-MAKOWSKA 4 5
10 Jakub Lech RÓŻAŃSKI 4 0
11 Maciej Bogusz CEGŁA 4 10
12 Ewa Barbara MIKOŁAJCZAK 4 12
Razem 264
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem 61
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Beata Kinga URBAŃSKA 6 39
2 Artur Piotr ANTCZAK 6 2
3 Andrzej Adam SPRINGER 6 7
4 Małgorzata NOWAK-KARLIŃSKA 6 1
5 Stanisław SCHUPKE 6 0
6 Patryk Piotr MARCINIAK 6 3
7 Magdalena Julia SZUMIŃSKA 6 2
8 Karolina Irena BOROWSKA 6 2
9 Tadeusz TOPOLEWSKI 6 2
10 Robert Paweł JASTRZĄBEK 6 0
11 Mariola BAUMA 6 3
12 Patryk PLUCIŃSKI 6 0
Razem 61
Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 32
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Krzysztof Piotr ILASZ 7 13
2 Krystian JARMUSZKIEWICZ 7 1
3 Patrycja SALAMANDRA 7 4
4 Wojciech Bernard JÓŹWIAK 7 3
5 Paweł Piotr ROSÓŁ 7 2
6 Anna Maria KURZYŃSKA-KOKORNIAK 7 1
7 Marcin PŁACZEK 7 0
8 Natalia ŁĘPECKA 7 5
9 Anna Maria BOROWCZYK-NOCOŃ 7 0
10 Paweł MEJER 7 1
11 Karol Stanisław GOŁDYSIAK 7 2
Razem 32
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Prawo do Miasta 32
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Krzysztof BARTOSIAK 16 14
2 Hanna GROBELNA 16 3
3 Ewa Małgorzata STANIEWSKA 16 3
4 Piotr KACZMAREK 16 2
5 Agnieszka Iwona ZAKRZEWSKA-MATUSZAK 16 1
6 Bartosz Jan ROZYNEK 16 2
7 Krzysztof Franciszek ULAS 16 0
8 Hanna Grażyna WITKOWSKA 16 2
9 Katarzyna Anna CZARNECKA 16 2
10 Joanna Teresa MARCINIAK 16 0
11 Robert Ryszard WARACZEWSKI 16 1
12 Grażyna Ewa JANKOWSKA-KNAFLEWSKA 16 2
Razem 32
Komitet Wyborczy Wyborców Lista Bogdana Grobelnego 4
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Wojciech Aleksander ROSADA 17 0
2 Krzysztof Tomasz SPANILY 17 0
3 Olga Jolanta MIKULSKA 17 3
4 Wojciech Jakub WARDEJN 17 0
5 Justyna PIOTROWSKA 17 0
6 Anna Maria KŁOBUCHOWSKA 17 1
7 Karol Krzysztof ROSZAK 17 0
8 Izabella Anna KONAT-WIĄCEK 17 0
Razem 4
Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska 69
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Joanna Dorota FRANKIEWICZ 18 40
2 Andrzej Marian BIELERZEWSKI 18 6
3 Wojciech Adam CHUDY 18 1
4 Rafał Jakub SOBCZAK 18 3
5 Jerzy Kazimierz SOCZKA 18 0
6 Bartosz Ryszard GROBELNY 18 6
7 Renata BUKIEWICZ 18 3
8 Jędrzej Stefan OKSZA-PŁACZKOWSKI 18 0
9 Joanna ELLMANN 18 2
10 Aleksandra Iga GÓRSKA 18 1
11 Adriana Anna GARCZYŃSKA-GUBAŁA 18 1
12 Bakyt OROZBAEV 18 6
Razem 69
Komitet Wyborczy Wyborców Anny Wachowskiej-Kucharskiej 160
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Anna Małgorzata WACHOWSKA-KUCHARSKA 19 136
2 Ryszard Wojciech MUSIELAK 19 3
3 Magdalena PRUS-GŁOWACKA 19 2
4 Grzegorz Klemens CWOJDZIŃSKI 19 0
5 Elżbieta SKRZYPCZYŃSKA 19 2
6 Alicja Anna KOZAK 19 10
7 Jolanta Maria DARUL 19 0
8 Krzysztof GUZY 19 0
9 Marzena DROŻDŻYŃSKA 19 3
10 Małgorzata Alicja BOROWA 19 1
11 Mariusz Tomasz COFTA 19 1
12 Przemysław MOSIĘŻNY 19 2
Razem 160
Województwo Powiat Gmina Kod terytorialny gminy Okręg nr Siedziba OKW (adres)
wielkopolskie     306401 105 Poznań Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Poznań os. Władysława Łokietka 104, 61-616 Poznań
Rozlicznie kart do głosowania
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1833
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1833
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1833
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Komisja otrzymała kart do głosowania 1470
3 Nie wykorzystano kart do głosowania 753
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) 717
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 717
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
7a Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
7e Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 717
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 2
10 Liczba kart ważnych 715
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 41
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) 674

Kandydaci

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 26
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Zdzisław Kazimierz GUDERSKI 1 4
2 Tomasz Mieczysław KLEMENCZAK 1 7
3 Elżbieta ZBORAŁA 1 6
4 Bartosz Łukasz ZIELONACKI 1 5
5 Lucyna KUBIAK 1 2
6 Katarzyna MAŃCZAK 1 2
Razem 26
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 128
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Adam PAWLIK 3 29
2 Michał GRZEŚ 3 45
3 Adam SZABELSKI 3 35
4 Elżbieta LESZCZYŃSKA 3 4
5 Rafał Wiktor CHRÓST 3 2
6 Barbara Kazimiera HAREMSKA 3 0
7 Gerard Piotr COFTA 3 5
8 Teresa Marianna MAJCHRZAK 3 1
9 Wojciech STRZELECKI 3 0
10 Weronika WALCZAK 3 2
11 Małgorzata Maria KOZŁOWSKA 3 3
12 Grażyna Maria MILEWSKA 3 2
Razem 128
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 190
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Marek Jan STERNALSKI 4 56
2 Monika Anna DANELSKA 4 32
3 Rafał RATAJCZAK 4 13
4 Małgorzata Beata MIKUSIŃSKA 4 16
5 Paweł MATUSZAK 4 26
6 Piotr Paweł GRODZKI 4 4
7 Małgorzata PAPRZYCKA 4 7
8 Ludwik Stefan TROIŃSKI 4 2
9 Estera Jolanta DRZEWIECKA-MAKOWSKA 4 5
10 Jakub Lech RÓŻAŃSKI 4 6
11 Maciej Bogusz CEGŁA 4 10
12 Ewa Barbara MIKOŁAJCZAK 4 13
Razem 190
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem 61
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Beata Kinga URBAŃSKA 6 24
2 Artur Piotr ANTCZAK 6 3
3 Andrzej Adam SPRINGER 6 3
4 Małgorzata NOWAK-KARLIŃSKA 6 7
5 Stanisław SCHUPKE 6 1
6 Patryk Piotr MARCINIAK 6 8
7 Magdalena Julia SZUMIŃSKA 6 4
8 Karolina Irena BOROWSKA 6 1
9 Tadeusz TOPOLEWSKI 6 0
10 Robert Paweł JASTRZĄBEK 6 1
11 Mariola BAUMA 6 3
12 Patryk PLUCIŃSKI 6 6
Razem 61
Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 25
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Krzysztof Piotr ILASZ 7 5
2 Krystian JARMUSZKIEWICZ 7 4
3 Patrycja SALAMANDRA 7 3
4 Wojciech Bernard JÓŹWIAK 7 1
5 Paweł Piotr ROSÓŁ 7 3
6 Anna Maria KURZYŃSKA-KOKORNIAK 7 2
7 Marcin PŁACZEK 7 1
8 Natalia ŁĘPECKA 7 4
9 Anna Maria BOROWCZYK-NOCOŃ 7 2
10 Paweł MEJER 7 0
11 Karol Stanisław GOŁDYSIAK 7 0
Razem 25
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Prawo do Miasta 36
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Krzysztof BARTOSIAK 16 15
2 Hanna GROBELNA 16 1
3 Ewa Małgorzata STANIEWSKA 16 6
4 Piotr KACZMAREK 16 3
5 Agnieszka Iwona ZAKRZEWSKA-MATUSZAK 16 3
6 Bartosz Jan ROZYNEK 16 0
7 Krzysztof Franciszek ULAS 16 2
8 Hanna Grażyna WITKOWSKA 16 3
9 Katarzyna Anna CZARNECKA 16 0
10 Joanna Teresa MARCINIAK 16 1
11 Robert Ryszard WARACZEWSKI 16 1
12 Grażyna Ewa JANKOWSKA-KNAFLEWSKA 16 1
Razem 36
Komitet Wyborczy Wyborców Lista Bogdana Grobelnego 5
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Wojciech Aleksander ROSADA 17 3
2 Krzysztof Tomasz SPANILY 17 0
3 Olga Jolanta MIKULSKA 17 1
4 Wojciech Jakub WARDEJN 17 0
5 Justyna PIOTROWSKA 17 1
6 Anna Maria KŁOBUCHOWSKA 17 0
7 Karol Krzysztof ROSZAK 17 0
8 Izabella Anna KONAT-WIĄCEK 17 0
Razem 5
Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska 69
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Joanna Dorota FRANKIEWICZ 18 47
2 Andrzej Marian BIELERZEWSKI 18 4
3 Wojciech Adam CHUDY 18 4
4 Rafał Jakub SOBCZAK 18 2
5 Jerzy Kazimierz SOCZKA 18 0
6 Bartosz Ryszard GROBELNY 18 4
7 Renata BUKIEWICZ 18 1
8 Jędrzej Stefan OKSZA-PŁACZKOWSKI 18 0
9 Joanna ELLMANN 18 1
10 Aleksandra Iga GÓRSKA 18 1
11 Adriana Anna GARCZYŃSKA-GUBAŁA 18 1
12 Bakyt OROZBAEV 18 4
Razem 69
Komitet Wyborczy Wyborców Anny Wachowskiej-Kucharskiej 134
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Anna Małgorzata WACHOWSKA-KUCHARSKA 19 100
2 Ryszard Wojciech MUSIELAK 19 6
3 Magdalena PRUS-GŁOWACKA 19 3
4 Grzegorz Klemens CWOJDZIŃSKI 19 1
5 Elżbieta SKRZYPCZYŃSKA 19 1
6 Alicja Anna KOZAK 19 8
7 Jolanta Maria DARUL 19 3
8 Krzysztof GUZY 19 1
9 Marzena DROŻDŻYŃSKA 19 1
10 Małgorzata Alicja BOROWA 19 2
11 Mariusz Tomasz COFTA 19 8
12 Przemysław MOSIĘŻNY 19 0
Razem 134
Województwo Powiat Gmina Kod terytorialny gminy Okręg nr Siedziba OKW (adres)
wielkopolskie     306401 106 Poznań Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Poznań os. Władysława Łokietka 104, 61-616 Poznań
Rozlicznie kart do głosowania
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 2026
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2026
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 2026
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Komisja otrzymała kart do głosowania 1630
3 Nie wykorzystano kart do głosowania 825
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) 805
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 805
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
7a Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
7e Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 805
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
10 Liczba kart ważnych 805
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 73
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) 732

Kandydaci

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 30
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Zdzisław Kazimierz GUDERSKI 1 7
2 Tomasz Mieczysław KLEMENCZAK 1 3
3 Elżbieta ZBORAŁA 1 1
4 Bartosz Łukasz ZIELONACKI 1 7
5 Lucyna KUBIAK 1 4
6 Katarzyna MAŃCZAK 1 8
Razem 30
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 157
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Adam PAWLIK 3 39
2 Michał GRZEŚ 3 55
3 Adam SZABELSKI 3 32
4 Elżbieta LESZCZYŃSKA 3 7
5 Rafał Wiktor CHRÓST 3 4
6 Barbara Kazimiera HAREMSKA 3 3
7 Gerard Piotr COFTA 3 5
8 Teresa Marianna MAJCHRZAK 3 3
9 Wojciech STRZELECKI 3 3
10 Weronika WALCZAK 3 0
11 Małgorzata Maria KOZŁOWSKA 3 2
12 Grażyna Maria MILEWSKA 3 4
Razem 157
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 210
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Marek Jan STERNALSKI 4 84
2 Monika Anna DANELSKA 4 44
3 Rafał RATAJCZAK 4 13
4 Małgorzata Beata MIKUSIŃSKA 4 17
5 Paweł MATUSZAK 4 14
6 Piotr Paweł GRODZKI 4 5
7 Małgorzata PAPRZYCKA 4 9
8 Ludwik Stefan TROIŃSKI 4 0
9 Estera Jolanta DRZEWIECKA-MAKOWSKA 4 2
10 Jakub Lech RÓŻAŃSKI 4 1
11 Maciej Bogusz CEGŁA 4 2
12 Ewa Barbara MIKOŁAJCZAK 4 19
Razem 210
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem 90
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Beata Kinga URBAŃSKA 6 51
2 Artur Piotr ANTCZAK 6 8
3 Andrzej Adam SPRINGER 6 4
4 Małgorzata NOWAK-KARLIŃSKA 6 4
5 Stanisław SCHUPKE 6 0
6 Patryk Piotr MARCINIAK 6 5
7 Magdalena Julia SZUMIŃSKA 6 3
8 Karolina Irena BOROWSKA 6 3
9 Tadeusz TOPOLEWSKI 6 5
10 Robert Paweł JASTRZĄBEK 6 0
11 Mariola BAUMA 6 2
12 Patryk PLUCIŃSKI 6 5
Razem 90
Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 41
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Krzysztof Piotr ILASZ 7 23
2 Krystian JARMUSZKIEWICZ 7 5
3 Patrycja SALAMANDRA 7 3
4 Wojciech Bernard JÓŹWIAK 7 1
5 Paweł Piotr ROSÓŁ 7 5
6 Anna Maria KURZYŃSKA-KOKORNIAK 7 1
7 Marcin PŁACZEK 7 1
8 Natalia ŁĘPECKA 7 0
9 Anna Maria BOROWCZYK-NOCOŃ 7 0
10 Paweł MEJER 7 2
11 Karol Stanisław GOŁDYSIAK 7 0
Razem 41
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Prawo do Miasta 35
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Krzysztof BARTOSIAK 16 12
2 Hanna GROBELNA 16 4
3 Ewa Małgorzata STANIEWSKA 16 3
4 Piotr KACZMAREK 16 5
5 Agnieszka Iwona ZAKRZEWSKA-MATUSZAK 16 4
6 Bartosz Jan ROZYNEK 16 2
7 Krzysztof Franciszek ULAS 16 1
8 Hanna Grażyna WITKOWSKA 16 0
9 Katarzyna Anna CZARNECKA 16 0
10 Joanna Teresa MARCINIAK 16 1
11 Robert Ryszard WARACZEWSKI 16 1
12 Grażyna Ewa JANKOWSKA-KNAFLEWSKA 16 2
Razem 35
Komitet Wyborczy Wyborców Lista Bogdana Grobelnego 4
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Wojciech Aleksander ROSADA 17 1
2 Krzysztof Tomasz SPANILY 17 0
3 Olga Jolanta MIKULSKA 17 1
4 Wojciech Jakub WARDEJN 17 0
5 Justyna PIOTROWSKA 17 2
6 Anna Maria KŁOBUCHOWSKA 17 0
7 Karol Krzysztof ROSZAK 17 0
8 Izabella Anna KONAT-WIĄCEK 17 0
Razem 4
Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska 78
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Joanna Dorota FRANKIEWICZ 18 50
2 Andrzej Marian BIELERZEWSKI 18 5
3 Wojciech Adam CHUDY 18 0
4 Rafał Jakub SOBCZAK 18 1
5 Jerzy Kazimierz SOCZKA 18 1
6 Bartosz Ryszard GROBELNY 18 6
7 Renata BUKIEWICZ 18 4
8 Jędrzej Stefan OKSZA-PŁACZKOWSKI 18 3
9 Joanna ELLMANN 18 1
10 Aleksandra Iga GÓRSKA 18 1
11 Adriana Anna GARCZYŃSKA-GUBAŁA 18 0
12 Bakyt OROZBAEV 18 6
Razem 78
Komitet Wyborczy Wyborców Anny Wachowskiej-Kucharskiej 87
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Anna Małgorzata WACHOWSKA-KUCHARSKA 19 67
2 Ryszard Wojciech MUSIELAK 19 1
3 Magdalena PRUS-GŁOWACKA 19 1
4 Grzegorz Klemens CWOJDZIŃSKI 19 0
5 Elżbieta SKRZYPCZYŃSKA 19 2
6 Alicja Anna KOZAK 19 1
7 Jolanta Maria DARUL 19 12
8 Krzysztof GUZY 19 1
9 Marzena DROŻDŻYŃSKA 19 0
10 Małgorzata Alicja BOROWA 19 0
11 Mariusz Tomasz COFTA 19 1
12 Przemysław MOSIĘŻNY 19 1
Razem 87
Województwo Powiat Gmina Kod terytorialny gminy Okręg nr Siedziba OKW (adres)
wielkopolskie     306401 107 Poznań Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Oswalda Franka, Poznań ul. Sarmacka 105, 61-616 Poznań
Rozlicznie kart do głosowania
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1837
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1837
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1837
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Komisja otrzymała kart do głosowania 1490
3 Nie wykorzystano kart do głosowania 788
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) 702
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 702
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) 1
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
7a Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
7e Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 702
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
10 Liczba kart ważnych 702
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 62
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) 640

Kandydaci

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 23
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Zdzisław Kazimierz GUDERSKI 1 6
2 Tomasz Mieczysław KLEMENCZAK 1 4
3 Elżbieta ZBORAŁA 1 5
4 Bartosz Łukasz ZIELONACKI 1 2
5 Lucyna KUBIAK 1 4
6 Katarzyna MAŃCZAK 1 2
Razem 23
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 144
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Adam PAWLIK 3 42
2 Michał GRZEŚ 3 57
3 Adam SZABELSKI 3 25
4 Elżbieta LESZCZYŃSKA 3 10
5 Rafał Wiktor CHRÓST 3 0
6 Barbara Kazimiera HAREMSKA 3 0
7 Gerard Piotr COFTA 3 5
8 Teresa Marianna MAJCHRZAK 3 0
9 Wojciech STRZELECKI 3 1
10 Weronika WALCZAK 3 2
11 Małgorzata Maria KOZŁOWSKA 3 0
12 Grażyna Maria MILEWSKA 3 2
Razem 144
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 215
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Marek Jan STERNALSKI 4 81
2 Monika Anna DANELSKA 4 20
3 Rafał RATAJCZAK 4 13
4 Małgorzata Beata MIKUSIŃSKA 4 46
5 Paweł MATUSZAK 4 18
6 Piotr Paweł GRODZKI 4 4
7 Małgorzata PAPRZYCKA 4 5
8 Ludwik Stefan TROIŃSKI 4 2
9 Estera Jolanta DRZEWIECKA-MAKOWSKA 4 5
10 Jakub Lech RÓŻAŃSKI 4 1
11 Maciej Bogusz CEGŁA 4 5
12 Ewa Barbara MIKOŁAJCZAK 4 15
Razem 215
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem 43
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Beata Kinga URBAŃSKA 6 19
2 Artur Piotr ANTCZAK 6 3
3 Andrzej Adam SPRINGER 6 1
4 Małgorzata NOWAK-KARLIŃSKA 6 4
5 Stanisław SCHUPKE 6 0
6 Patryk Piotr MARCINIAK 6 4
7 Magdalena Julia SZUMIŃSKA 6 6
8 Karolina Irena BOROWSKA 6 1
9 Tadeusz TOPOLEWSKI 6 2
10 Robert Paweł JASTRZĄBEK 6 0
11 Mariola BAUMA 6 0
12 Patryk PLUCIŃSKI 6 3
Razem 43
Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 36
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Krzysztof Piotr ILASZ 7 15
2 Krystian JARMUSZKIEWICZ 7 10
3 Patrycja SALAMANDRA 7 4
4 Wojciech Bernard JÓŹWIAK 7 1
5 Paweł Piotr ROSÓŁ 7 2
6 Anna Maria KURZYŃSKA-KOKORNIAK 7 0
7 Marcin PŁACZEK 7 0
8 Natalia ŁĘPECKA 7 0
9 Anna Maria BOROWCZYK-NOCOŃ 7 1
10 Paweł MEJER 7 2
11 Karol Stanisław GOŁDYSIAK 7 1
Razem 36
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Prawo do Miasta 28
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Krzysztof BARTOSIAK 16 7
2 Hanna GROBELNA 16 8
3 Ewa Małgorzata STANIEWSKA 16 6
4 Piotr KACZMAREK 16 3
5 Agnieszka Iwona ZAKRZEWSKA-MATUSZAK 16 0
6 Bartosz Jan ROZYNEK 16 2
7 Krzysztof Franciszek ULAS 16 0
8 Hanna Grażyna WITKOWSKA 16 0
9 Katarzyna Anna CZARNECKA 16 0
10 Joanna Teresa MARCINIAK 16 1
11 Robert Ryszard WARACZEWSKI 16 1
12 Grażyna Ewa JANKOWSKA-KNAFLEWSKA 16 0
Razem 28
Komitet Wyborczy Wyborców Lista Bogdana Grobelnego 3
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Wojciech Aleksander ROSADA 17 1
2 Krzysztof Tomasz SPANILY 17 0
3 Olga Jolanta MIKULSKA 17 1
4 Wojciech Jakub WARDEJN 17 0
5 Justyna PIOTROWSKA 17 0
6 Anna Maria KŁOBUCHOWSKA 17 0
7 Karol Krzysztof ROSZAK 17 1
8 Izabella Anna KONAT-WIĄCEK 17 0
Razem 3
Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska 58
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Joanna Dorota FRANKIEWICZ 18 39
2 Andrzej Marian BIELERZEWSKI 18 2
3 Wojciech Adam CHUDY 18 1
4 Rafał Jakub SOBCZAK 18 1
5 Jerzy Kazimierz SOCZKA 18 0
6 Bartosz Ryszard GROBELNY 18 3
7 Renata BUKIEWICZ 18 0
8 Jędrzej Stefan OKSZA-PŁACZKOWSKI 18 0
9 Joanna ELLMANN 18 0
10 Aleksandra Iga GÓRSKA 18 1
11 Adriana Anna GARCZYŃSKA-GUBAŁA 18 1
12 Bakyt OROZBAEV 18 10
Razem 58
Komitet Wyborczy Wyborców Anny Wachowskiej-Kucharskiej 90
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Anna Małgorzata WACHOWSKA-KUCHARSKA 19 71
2 Ryszard Wojciech MUSIELAK 19 2
3 Magdalena PRUS-GŁOWACKA 19 1
4 Grzegorz Klemens CWOJDZIŃSKI 19 0
5 Elżbieta SKRZYPCZYŃSKA 19 2
6 Alicja Anna KOZAK 19 7
7 Jolanta Maria DARUL 19 1
8 Krzysztof GUZY 19 0
9 Marzena DROŻDŻYŃSKA 19 0
10 Małgorzata Alicja BOROWA 19 1
11 Mariusz Tomasz COFTA 19 3
12 Przemysław MOSIĘŻNY 19 2
Razem 90
Województwo Powiat Gmina Kod terytorialny gminy Okręg nr Siedziba OKW (adres)
wielkopolskie     306401 108 Poznań Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Oswalda Franka, Poznań ul. Sarmacka 105, 61-616 Poznań
Rozlicznie kart do głosowania
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1806
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1805
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1805
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 1
2 Komisja otrzymała kart do głosowania 1460
3 Nie wykorzystano kart do głosowania 650
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) 809
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 809
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) 0
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
7a Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
7e Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 807
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
10 Liczba kart ważnych 807
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 74
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) 733

Kandydaci

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 27
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Zdzisław Kazimierz GUDERSKI 1 3
2 Tomasz Mieczysław KLEMENCZAK 1 4
3 Elżbieta ZBORAŁA 1 6
4 Bartosz Łukasz ZIELONACKI 1 3
5 Lucyna KUBIAK 1 3
6 Katarzyna MAŃCZAK 1 8
Razem 27
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 160
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Adam PAWLIK 3 34
2 Michał GRZEŚ 3 61
3 Adam SZABELSKI 3 41
4 Elżbieta LESZCZYŃSKA 3 9
5 Rafał Wiktor CHRÓST 3 1
6 Barbara Kazimiera HAREMSKA 3 1
7 Gerard Piotr COFTA 3 3
8 Teresa Marianna MAJCHRZAK 3 2
9 Wojciech STRZELECKI 3 1
10 Weronika WALCZAK 3 2
11 Małgorzata Maria KOZŁOWSKA 3 2
12 Grażyna Maria MILEWSKA 3 3
Razem 160
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 237
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Marek Jan STERNALSKI 4 74
2 Monika Anna DANELSKA 4 38
3 Rafał RATAJCZAK 4 9
4 Małgorzata Beata MIKUSIŃSKA 4 63
5 Paweł MATUSZAK 4 19
6 Piotr Paweł GRODZKI 4 5
7 Małgorzata PAPRZYCKA 4 11
8 Ludwik Stefan TROIŃSKI 4 2
9 Estera Jolanta DRZEWIECKA-MAKOWSKA 4 4
10 Jakub Lech RÓŻAŃSKI 4 2
11 Maciej Bogusz CEGŁA 4 5
12 Ewa Barbara MIKOŁAJCZAK 4 5
Razem 237
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem 51
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Beata Kinga URBAŃSKA 6 29
2 Artur Piotr ANTCZAK 6 5
3 Andrzej Adam SPRINGER 6 1
4 Małgorzata NOWAK-KARLIŃSKA 6 5
5 Stanisław SCHUPKE 6 0
6 Patryk Piotr MARCINIAK 6 2
7 Magdalena Julia SZUMIŃSKA 6 1
8 Karolina Irena BOROWSKA 6 2
9 Tadeusz TOPOLEWSKI 6 1
10 Robert Paweł JASTRZĄBEK 6 0
11 Mariola BAUMA 6 1
12 Patryk PLUCIŃSKI 6 4
Razem 51
Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 38
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Krzysztof Piotr ILASZ 7 22
2 Krystian JARMUSZKIEWICZ 7 4
3 Patrycja SALAMANDRA 7 3
4 Wojciech Bernard JÓŹWIAK 7 1
5 Paweł Piotr ROSÓŁ 7 2
6 Anna Maria KURZYŃSKA-KOKORNIAK 7 1
7 Marcin PŁACZEK 7 1
8 Natalia ŁĘPECKA 7 0
9 Anna Maria BOROWCZYK-NOCOŃ 7 1
10 Paweł MEJER 7 1
11 Karol Stanisław GOŁDYSIAK 7 2
Razem 38
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Prawo do Miasta 21
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Krzysztof BARTOSIAK 16 9
2 Hanna GROBELNA 16 2
3 Ewa Małgorzata STANIEWSKA 16 1
4 Piotr KACZMAREK 16 1
5 Agnieszka Iwona ZAKRZEWSKA-MATUSZAK 16 1
6 Bartosz Jan ROZYNEK 16 4
7 Krzysztof Franciszek ULAS 16 0
8 Hanna Grażyna WITKOWSKA 16 0
9 Katarzyna Anna CZARNECKA 16 1
10 Joanna Teresa MARCINIAK 16 0
11 Robert Ryszard WARACZEWSKI 16 0
12 Grażyna Ewa JANKOWSKA-KNAFLEWSKA 16 2
Razem 21
Komitet Wyborczy Wyborców Lista Bogdana Grobelnego 7
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Wojciech Aleksander ROSADA 17 4
2 Krzysztof Tomasz SPANILY 17 1
3 Olga Jolanta MIKULSKA 17 1
4 Wojciech Jakub WARDEJN 17 0
5 Justyna PIOTROWSKA 17 0
6 Anna Maria KŁOBUCHOWSKA 17 0
7 Karol Krzysztof ROSZAK 17 1
8 Izabella Anna KONAT-WIĄCEK 17 0
Razem 7
Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska 66
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Joanna Dorota FRANKIEWICZ 18 41
2 Andrzej Marian BIELERZEWSKI 18 7
3 Wojciech Adam CHUDY 18 4
4 Rafał Jakub SOBCZAK 18 1
5 Jerzy Kazimierz SOCZKA 18 0
6 Bartosz Ryszard GROBELNY 18 4
7 Renata BUKIEWICZ 18 3
8 Jędrzej Stefan OKSZA-PŁACZKOWSKI 18 0
9 Joanna ELLMANN 18 0
10 Aleksandra Iga GÓRSKA 18 2
11 Adriana Anna GARCZYŃSKA-GUBAŁA 18 0
12 Bakyt OROZBAEV 18 4
Razem 66
Komitet Wyborczy Wyborców Anny Wachowskiej-Kucharskiej 126
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Anna Małgorzata WACHOWSKA-KUCHARSKA 19 90
2 Ryszard Wojciech MUSIELAK 19 3
3 Magdalena PRUS-GŁOWACKA 19 0
4 Grzegorz Klemens CWOJDZIŃSKI 19 1
5 Elżbieta SKRZYPCZYŃSKA 19 25
6 Alicja Anna KOZAK 19 3
7 Jolanta Maria DARUL 19 1
8 Krzysztof GUZY 19 0
9 Marzena DROŻDŻYŃSKA 19 1
10 Małgorzata Alicja BOROWA 19 0
11 Mariusz Tomasz COFTA 19 2
12 Przemysław MOSIĘŻNY 19 0
Razem 126
Województwo Powiat Gmina Kod terytorialny gminy Okręg nr Siedziba OKW (adres)
wielkopolskie     306401 109 Poznań Szkoła Podstawowa nr 48 im. gen. Oswalda Franka, Poznań ul. Sarmacka 105, 61-616 Poznań
Rozlicznie kart do głosowania
1 Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania 1849
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1849
1a w tym umieszczonych w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 1849
1b w tym umieszczonych w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
2 Komisja otrzymała kart do głosowania 1490
3 Nie wykorzystano kart do głosowania 554
4 Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”) 936
4a w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy) 936
4b w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi) 0
5 Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa) 2
6 Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze 0
7 Liczba otrzymanych kopert zwrotnych 0
7a Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu 0
7b Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę 0
7c Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania 0
7d Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania 0
7e Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny 0
8 Liczba kart wyjętych z urny 936
8a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania 0
9 Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej) 0
10 Liczba kart ważnych 936
11 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 34
12 Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych) 902

Kandydaci

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 15
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Zdzisław Kazimierz GUDERSKI 1 5
2 Tomasz Mieczysław KLEMENCZAK 1 1
3 Elżbieta ZBORAŁA 1 2
4 Bartosz Łukasz ZIELONACKI 1 1
5 Lucyna KUBIAK 1 2
6 Katarzyna MAŃCZAK 1 4
Razem 15
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 182
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Adam PAWLIK 3 31
2 Michał GRZEŚ 3 24
3 Adam SZABELSKI 3 115
4 Elżbieta LESZCZYŃSKA 3 4
5 Rafał Wiktor CHRÓST 3 1
6 Barbara Kazimiera HAREMSKA 3 0
7 Gerard Piotr COFTA 3 3
8 Teresa Marianna MAJCHRZAK 3 1
9 Wojciech STRZELECKI 3 1
10 Weronika WALCZAK 3 2
11 Małgorzata Maria KOZŁOWSKA 3 0
12 Grażyna Maria MILEWSKA 3 0
Razem 182
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 367
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Marek Jan STERNALSKI 4 121
2 Monika Anna DANELSKA 4 64
3 Rafał RATAJCZAK 4 16
4 Małgorzata Beata MIKUSIŃSKA 4 60
5 Paweł MATUSZAK 4 48
6 Piotr Paweł GRODZKI 4 11
7 Małgorzata PAPRZYCKA 4 13
8 Ludwik Stefan TROIŃSKI 4 2
9 Estera Jolanta DRZEWIECKA-MAKOWSKA 4 5
10 Jakub Lech RÓŻAŃSKI 4 4
11 Maciej Bogusz CEGŁA 4 4
12 Ewa Barbara MIKOŁAJCZAK 4 19
Razem 367
Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem 68
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Beata Kinga URBAŃSKA 6 41
2 Artur Piotr ANTCZAK 6 5
3 Andrzej Adam SPRINGER 6 3
4 Małgorzata NOWAK-KARLIŃSKA 6 2
5 Stanisław SCHUPKE 6 1
6 Patryk Piotr MARCINIAK 6 3
7 Magdalena Julia SZUMIŃSKA 6 6
8 Karolina Irena BOROWSKA 6 0
9 Tadeusz TOPOLEWSKI 6 1
10 Robert Paweł JASTRZĄBEK 6 1
11 Mariola BAUMA 6 4
12 Patryk PLUCIŃSKI 6 1
Razem 68
Komitet Wyborczy Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke 52
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Krzysztof Piotr ILASZ 7 27
2 Krystian JARMUSZKIEWICZ 7 5
3 Patrycja SALAMANDRA 7 3
4 Wojciech Bernard JÓŹWIAK 7 2
5 Paweł Piotr ROSÓŁ 7 3
6 Anna Maria KURZYŃSKA-KOKORNIAK 7 1
7 Marcin PŁACZEK 7 3
8 Natalia ŁĘPECKA 7 2
9 Anna Maria BOROWCZYK-NOCOŃ 7 2
10 Paweł MEJER 7 2
11 Karol Stanisław GOŁDYSIAK 7 2
Razem 52
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Prawo do Miasta 38
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Krzysztof BARTOSIAK 16 20
2 Hanna GROBELNA 16 1
3 Ewa Małgorzata STANIEWSKA 16 3
4 Piotr KACZMAREK 16 0
5 Agnieszka Iwona ZAKRZEWSKA-MATUSZAK 16 7
6 Bartosz Jan ROZYNEK 16 2
7 Krzysztof Franciszek ULAS 16 1
8 Hanna Grażyna WITKOWSKA 16 0
9 Katarzyna Anna CZARNECKA 16 0
10 Joanna Teresa MARCINIAK 16 1
11 Robert Ryszard WARACZEWSKI 16 0
12 Grażyna Ewa JANKOWSKA-KNAFLEWSKA 16 3
Razem 38
Komitet Wyborczy Wyborców Lista Bogdana Grobelnego 4
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Wojciech Aleksander ROSADA 17 2
2 Krzysztof Tomasz SPANILY 17 0
3 Olga Jolanta MIKULSKA 17 2
4 Wojciech Jakub WARDEJN 17 0
5 Justyna PIOTROWSKA 17 0
6 Anna Maria KŁOBUCHOWSKA 17 0
7 Karol Krzysztof ROSZAK 17 0
8 Izabella Anna KONAT-WIĄCEK 17 0
Razem 4
Komitet Wyborczy Wyborców Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska 58
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Joanna Dorota FRANKIEWICZ 18 33
2 Andrzej Marian BIELERZEWSKI 18 11
3 Wojciech Adam CHUDY 18 2
4 Rafał Jakub SOBCZAK 18 2
5 Jerzy Kazimierz SOCZKA 18 1
6 Bartosz Ryszard GROBELNY 18 3
7 Renata BUKIEWICZ 18 0
8 Jędrzej Stefan OKSZA-PŁACZKOWSKI 18 0
9 Joanna ELLMANN 18 1
10 Aleksandra Iga GÓRSKA 18 2
11 Adriana Anna GARCZYŃSKA-GUBAŁA 18 0
12 Bakyt OROZBAEV 18 3
Razem 58
Komitet Wyborczy Wyborców Anny Wachowskiej-Kucharskiej 118
Lp.Imię NazwiskoNr listyGłosów
1 Anna Małgorzata WACHOWSKA-KUCHARSKA 19 106
2 Ryszard Wojciech MUSIELAK 19 1
3 Magdalena PRUS-GŁOWACKA 19 4
4 Grzegorz Klemens CWOJDZIŃSKI 19 1
5 Elżbieta SKRZYPCZYŃSKA 19 1
6 Alicja Anna KOZAK 19 2
7 Jolanta Maria DARUL 19 1
8 Krzysztof GUZY 19 2
9 Marzena DROŻDŻYŃSKA 19 0
10 Małgorzata Alicja BOROWA 19 0
11 Mariusz Tomasz COFTA 19 0
12 Przemysław MOSIĘŻNY 19 0
Razem 118