Wydarzenia

29 maja 2015r goścliliśmy we wszystkich szkołach naramowickich z-cę prezydenta Poznania Pana Mariusza Wiśniewskiego.
Spotkanie odbyło się z incjatywy Rady Osiedla Naramowice. W spotkaniach uczestniczyli: z-ca prezydenta, dyr. Wydz. Oswiaty, Dyrektorki Szkół, Zarząd i Członkowie Rady Osiedla Naramowice.
W każdej ze szkół przedstawione zostały palące problemy - przede wszystkim przeludnienie placówek szczególnie widoczne
w SP60 (na ul. Boranta) i SP48 ( na ul. Sarmackiej).
Każda ze szkół boryka się ze zbyt małą liczbą sal lekcyjnych w stosunku do liczby dzieci.
Najgorzej ta sytuacja wygląda w SP48 i SP60 gdzie przypada 1,6 m2 powierzchni dydaktycznej na każde dziecko w szkole.
W SP48 i SP60 przedstawione zostały szkice obrazujące możliwości rozbudowy tych szkół. Koszty rozbudowy oszacowane zostały na około 3 do 4 mln. zł przy rozbudowie o 6 sal lekcyjnych.
Prezydent przyjął te uwagi, natomiast na tą chwilę władze miasta upatrują rozwiązanie tego problemu w budowie nowej szkoły dla 800 dzieci  w Umultowie w okolicach ul. Zagalnikowej.
Z naszych informacji uzyskanych z każdej ze szkół naramowickich (SP35, SP48, SP60) i Szkoły Podstawowej nr 34 (na os. Batorego, obwodowej dla części Umultowa) dzieci w tych szkołach w klasach 1 do 6 jest z Umultowa 211, z Naramowic 989.

Kolejnym tematem była budowa budowa gimnazjum. Rada Osiedla Naramowice przedstawiła możliwe lokalizacje tego Gimnazjum przy ulicy Rubież (pomiędzy przedszkolem UAM Leśne Skrzaty a Szkołą Ogradniczą.
Poniżej zestawienia niektórych parametrów szkół Naramowickich stan z czerwca 2015r:

 

SP 35

SP48

SP60

Całkowita powierzchnia użytkowa

7011 m2
(z przedszkolem nr 187)

973 m2

2680 m2

Powierzchnie do celów dydaktyki 1450m2 442,5m2 880,2 m2
Sala gimnastyczna, szatnie, pomieszczenia trenerów 1240 m2 121 m2 271,9 m2

 

SP 35

SP48

SP60

Sale lekcyjne 1-3

8

3

7

Sale lekcyjne 4-6

4

4

5

Sale komputerowe

2 ( po 15 stanowisk)

1

1

Świetlice

2

1

1

 

SP 35

SP48

SP60

Liczba dzieci
stan na 29 maja 2015r.

344

278

551

 

Powierzchnia dydaktyczna przypadająca na 1 dziecko

4,22m2/dz.

1,59m2/dz.

1,59m2/dz.

 Dzieci z podziałem na Osiedla
i uczęszczające do:

SP 34
os. Batorego

SP 35 Naramowice

SP 48 Naramowice

SP 60 Naramowice

Razem

Dzieci mieszkające
w Naramowicach

12

334

240

403

989

Dzieci mieszkające
w Umultowie/Radojewie

53

10

0

148

211

Dzieci z pozostałych osiedli

b.d.

-

38

5

43

 

 12 marca 2015r.
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym na os. Wł. Łokietka odbyło się spotkanie z Prezydentem
Poznania Panem Jackiem Jaśkowiakiem.
W spotkaniu uczestniczyło wielu naramowiczan w tym dyrekcje szkół i przedszkoli oraz Parku Naukowo-Technologicznego.
Omawaine były problemy oświatowe, komunikacyjne, urbanistyczne.
Prezydent przyznał, że najbardziej zaniedbanym inwestycyjnie rejonem Poznania od wielu lat są Naramowice.
Zdeklarował wsparcie w rozbudowie szkół, szczególnie dla SP48 i SP60 oraz  przeznaczenie całego budynku szkoły
na Os. Wł. Łokietka na cele edukacyjne (Obecnie w części budynku znajduje się MOPR).
Odciążeniem placówek oświatowych w Naramowicach ma być budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Umultowie
(niedaleko pływalni UAM).
Prezydent przyznał że budowa linii tramwajowej do Naramowic oraz rozbudowa węzła Naramowicka-Lechicka jest konieczną i pilną inwestycją, która powinna być jak najszybciej realizowana. Zapowiedział nowelizację budżetu m. Poznania.
Prosił o zgłasznie usprawnień krótko, średnio i długoterminowych poprzez Radę Osiedla która reprezentuje mieszkańców.
Omawiano również dalszą przebudową ul. Jasnej Roli - za cmentarzem oraz odnowę rezewatu Żurawiniec poprzez ponowne
nawodnienie z wód opadowych z ulic Jasna Rola i Łużyckiej.
/ms/


 

W czwartek 30 października 2014r. obradowała komisja Oświatowa Rady Miasta. Obrady dotyczyły zman obwodów
szkół podstawowych i gimnazjów poznańskich.
Pierwsze propozycje zmian obwodów Wydział Oświaty m. Poznania zaproponował na wiosnę br.
dostępne są tutaj dla: SP60 i SP35 i SP48.
Rada Osiedla Naramowice wraz z Radami Rodziców wspólnie wypracowała korekty do tych propozycji.
Uchawła Rady Osiedla dotycząca tych korekt wysłana została w czerwcu br. do Rady Miasta.
Pod koniec września Wydział Oświaty po wprowadzeniu korekt które spłynęły od zainteresowanych ponownie wysłał propozycję obwodów do Rad Osiedli, Dyrektorów szkół itp. celem zaopiniowania.
Rady Rodziców SP35 i SP60 wspołnie wydały oświadczenie, zostało one odczytane i wręczone przewodniczącenu Komisji Oswiatowej o poparciu dla propozycji Rady Osiedla Naramowice. Wskazywały one też na nieczytelność propozycji obwodów przygotowanej przez WO i RM (m.in. na poglądowość mapki bez nazw wszystkich ulic oraz wyznaczeniu granic wg współrzędnych geodecyjnych nieczytelnych dla wiekszości mieszkańców).
Nasza obecnośc na tejże Komisji Oswiatowej (w dn. 30 października) pozwoliła część granic między obwodami skorygować na takie jakie zostały uzdognione pomiędzy społecznościami rodziców.
Skorygowana została granica obwodu SP48 oraz SP35/SP60 na wschodniej części ul. Bolka - teraz granica przebuega ulicą Bolka - w propozycji WO przebiegała w poprzek osiedla (Naramowicka 178,180).

Obwody-SP35-SP60
Niestety nie wszystkie propozycje Rady Osiedla (będącego kompromisową propozycją rodziców SP60 SP35) i Rad Rodziców SP35 i SP60 nie zostały uwzględnione, nie udało się przekonać radnych z komisji aby nie zmieniać granic
w częsci południowej ul. Błażeja, teraz domy na ul. Naramowickiej 223,225,227,229,231oraz cała ul. Bogusza będzie należeć do obwodu SP35.

 /ms/
-------------
W piątek, 24 października 2014r. około godz. 13-tej przez Naramowice przejechał pociąg retro "KOZIOŁEK" z wolsztyńskim
parowozem Ol 49 oraz zabytkowymi wagonami pamiętającymi początek XXw. Pomysłodawcą i organizatorem był Intytut Rozwoju i Promocji Kolei ze swym produktem TurKol.pl , który od lat organizuje przejazdy turystyczne z parowozami po ciekawych i częściowo niedostępnych w ruchu pasażerskim liniach.

DSC09809n24

 


Ostatnio pociąg retro ( też pod marką TurKol.pl ) przejechał przez Naramowice w lipcu 2010r.
Tym razem pociąg "KOZIOŁEK" wyjechał z dworca głównego do Kiekrza dalej przez Piątkowo, Naramowice, Koziegłowy,
Franowo, Starołękę aby powrócić na dworzec główny.


W Naramowicach przejechał przez ciekawy obiekt inżynieryjski, przez estakadę nad doliną Warty o długości ok 900m składającą się z 26 przęseł prowadzonych na łuku.

DSC09835n24

składającą się z 29 przęseł. Rozpościera się z niej panorama piekna Naramowic, Poznania i Naramowic.

DSC09792n24
Przejazd ubarwiła grupa rekonstrukcyjna oraz część pasażerów przebranych w stroje sprzed lat.

Przejazd z Piątkowa do Naramowic trwał ok. 5min., z Naramowic na Franowo (przy zajezdni Franowo) około 20min.

Następną okazją do przejazdu wokół Poznania będą pociągi retro "FRANEK" i "MEBELEK"
w Święto Niepodległości 11 listopada br.

 /ms/

 

------------------------------------------------------

24 października 2014r. o godz. 16:00  na Wydziale Geografii i Geologii UAM przy ul. Dziegielowej odbyło się spotkanie z Prezydentem m. Poznania Panem Ryszardem Grobelnym. W spotkaniu uczestniczyło ok. 44 osób w tym Rada Osiedla Umultowo oraz Moraska.
Omawiane były sprawy komunikacyjne i oświatowe.
Prezydent poinformował że toczą się rozmowy z władzami UAM na temat lokalizacji nowej szkoły. Poinformował że szkoła
SP60 na ul. Boranta nie będzie rozbudowywana.  Na najbiższe lata 
ul. Nowonaramowicka i węzeł Naramowicka/Lechicka
nie będą budowane/rozbudowywane.
Rozwiązaniem komunikacyjnym ma być komunikacja zbiorowa - szybki autobus po wydzielonym pasie.
Wg argumentacji prezydenta lepszym rozwiązaniem jest "autobus będzie mógł zbierać więcej osób wjeżdżając w poszczególne ulice".
Na pytania dlaczego nie tramwaj (na który można dostać 85% dofinansowania z UE) tylko autobus, prezydent odpowiedział,
że autobus jest rozwiązaniem optymalnym - wybranym jako lepszy z różnych wariantów przygotowanych przez zespoły eksperckie.
Na pytanie czy będzie można się z tymi wariantami zapoznać - odp. prezydenta TAK będą dostępne - czekamy.
Omawiane były jeszcze sprawy Osiedla Morasko - problemy komunikacyjne, brak jakiegokolwiek sklepu spożywczego.
Prezydentowi zarzucono brak wizji rozwoju Poznania, a w szczególności Naramowic i Umultowa.

Po spotkaniu ogólnym odbywały się spotkania indywidualne z prezydentem.

/ms/

 

Powierzchnie budynków szkół